אושר לקריאה שנייה ושלישית: חובה לתת לעובד לצאת לשירותים בהתאם לצרכיו

16 בנובמבר, 2009
מיקי פלד, כלכליסט ועדת העבודה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שקובעת כי עובד יהיה רשאי לצאת להפסקות שירותים בהתאם לצרכיו. הצעת החוק אושרה בוועדה כחלק מתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, וצפויה להיות מוגשת לאישור מליאת הכנסת בשבוע הבא. על פי החוק, ההפסקה תיחשב במניין שעות העבודה. עוד קובע החוק כי על המעביד לוודא כי קיים מבנה שירותים תקין וראוי במקום העבודה או בקרבתו ויבטיח את העמדתו לשימוש העובד. בדיון היום (ב') הסכימה חה"כ שלי יחימוביץ' (עבודה), יוזמת הצעת החוק, כי החוק ייכנס לתוקף בעוד חצי שנה, כדי לאפשר למקומות עבודה שאין בהם מתקני שרותים לבנות מתקנים מתאימים.