חוק "הפסקות השירותים" של ח"כ יחימוביץ' קרוב לאישור סופי

16 בנובמבר, 2009
מירה עוואד, גלובס חוק שעות עבודה ומנוחה הכולל הפסקה לצורך הליכה לשירותים אושר היום (ב') על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקריאה שנייה ושלישית, והוא יובא להצבעה סופית בשבוע הבא בכנסת. נזכיר כי הצעת החוק הוגשה על ידי ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) יחד עם חברי הכנסת יצחק וקנין (ש"ס) ושלמה מולה (קדימה) בחודש יוני והוא אושר בקריאה ראשונה בכנסת בחודש יולי. יחימוביץ' הסכימה כי תחולת החוק תהא בעוד חצי שנה, כדי לאפשר למקומות עבודה שאין בהם מתקני שירותים לבנות מתקנים מתאימים. הסנקציות על החוק יהיו כפולות, מצד אחד סנקציה פלילית דומה לזו החלה על הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה כולו, ומאידך יוכל גם העובד עצמו, או ארגון לזכויות עובדים, לתבוע "פיצויים לדוגמא" בגובה של 20 אלף שקל, ובמקרים מיוחדים עד 200 אלף שקל.