רשות האכיפה והגבייה – מיקור חוץ של מערכת הגבייה הממלכתית

7 בדצמבר, 2009

לכבוד                  לכבוד
שר המשפטים     היועץ המשפטי לממשלה 
פרופ' יעקב נאמן   מר מני מזוז    

באחרונה פרסמה רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים מכרז שכותרתו "מכרז 12/09 להפעלת מוקד שרות וגבייה" אשר משמעותו האמיתית היא העברה של סמכויות מרחיקות לכת בתחום גביית חובות, הן של המערכת האזרחית של ההוצאה לפועל, והן של מערכת גביית החובות הממשלתית (הכוללת גביית קנסות, אגרות והוצאות).
מבדיקת מסמכי המכרז שעשה לבקשתי עו"ד גלעד ברנע, עולה כי במסגרת המכרז נעשה ניסיון פסול ליתן סמכויות מרחיקות לכת, בעלות אופי שלטוני מובהק, בידי עובדיו של זכיין פרטי הפועל למטרות רווח.
כמו כן, כותרת המכרז, "מוקד שרות וגבייה" איננה מעידה על תוכן פעילותו האמיתית והיא מטעה.
כך עולה, כי עובדי הזכיין אמורים לנקוט פעולות יזומות בתחום מערך הגבייה – ר' סעיף 1.3.2 – "שיפור מערך הגבייה תוך נקיטת פעולות יזומות". 
עוד מתברר, כי עובדי הזכיין (המכונים "נציג שירות") אמורים "לשכנע" נושים (זוכים) לבצע פעולות גביה...
...עיון בפרופיל בעלי התפקידים מעורר אף הוא חששות לגבי הכישורים הנדרשים – נציג המטפל בתחום הגבייה נדרש ל-"אוריינטציה מכירתית"...
...נוכח כל מה שפורט לעיל, אני פונה אליכם אפוא בבקשה להשעות את המכרז ולבחון את תוכנו מחדש. 

02.12.09 - המכתב המלא / מסמכי המכרז
02.12.09 - היועץ המשפטי לממשלה
07.12.09 - תשובת מנהל רשות האכיפה והגביה