סוף לפיטורים המחזוריים של אלפי עובדים בישראל – מורים, מרצים באקדמיה, סבלים ברשות שדות התעופה, שומרים, עובדי ניקיון ועוד

28 בדצמבר, 2009
הודעה לעיתונות
 
עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ולזכויות סוציאליות רצופות גם אם הועסק ופוטר לסירוגין
 
ח"כ יחימוביץ': "התיקון מתמודד עם העוול מתמשך שבו עובדים מפוטרים שוב ושוב כדי לשלול מהם זכויות סוציאליות, ויצמצם תופעת הפיטורים המלאכותיים הנעשים רק כדי למנוע יחסי עובד-מעביד"
 
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים) של ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) וח"כ חיים כץ (ליכוד) התקבלה לפני זמן קצר במליאה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים.
 
חה"כ שלי יחימוביץ הגישה את הצעת החוק כבר בכנסת הקודמת, אולם רק בכנסת זאת הצליחה להעבירה יחד עם יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והעבודה חה"כ חיים כץ. השניים ניהלו משא ומתן ממושך בעניין זה, אשר השתתפו בו ההסתדרות, המעסיקים, האוצר, התמ"ת, משרד המשפטים והארגונים החברתיים.
 
יחימוביץ': "החוק בא להתמודד עם תופעה פסולה ההולכת ומתפשטת של פיטורים חוזרים ונשנים של עובדים אחת לשמונה-תשעה חודשים, והעסקתם מחדש אחרי תקופה קצרה, כל זאת כדי למנוע באופן מלאכותי יחסי עובד מעביד, ולהתחמק מתשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות. הניצול הזה אינו עוד נחלתם של עובדים עניים, וגם מעמד הביניים סובל ממנו קשות: מורים המועסקים באמצעות עמותות, הסגל הזוטר באוניברסיטאות, סבלים ברשות שדות התעופה, ורבים אחרים. החוק הופך את הפיטורים לבלתי משתלמים ויבטיח את זכויות העובדים גם אם היו קורבן לפיטורים חוזרים ונשנים".
 
ח"כ חיים כץ: "זהו חוק חשוב שמעגן את זכויותיהם של אלפי עובדים בישראל. החוק ישים קץ לפיטורים בשיטת הדלת המסתובבת".
 
על פי החוק, עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם נותקו יחסי העבודה בינו לבין המעסיק לתקופה של עד חצי שנה, והעובד חזר והועסק אחרי הפסקה זו. כל תקופת הפסקת העבודה תיחשב במניין תקופת העבודה לצורך פיצויי פיטורים והזכויות הסוציאליות. דבר זה ישמוט את הקרקע מתחת למניע העיקרי בפיטורי דלת מסתובבת, והוא היעדר הרצון של מעסיקים מסויימים לקיים רצף של זכויות.
 
בדברי ההסבר לחוק נאמר: "הזכות לקבל פיצויי פיטורים היא זכות סוציאלית שהחוק מעניק לעובד המפוטר או לשאיריו, ובפיטורים המחזוריים יש מטרה ברורה לשלול זכות זאת מעובד".