בג"צ דרוש לדמוקרטיה הישראלית כאוויר לנשימה וטוב שהוא קיים

29 בדצמבר, 2009
שלי יחימוביץ:
 
אני אפריד את הדברים לשניים. האחד, הבקשה העניינית של יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין, שלא נאלץ להגיע לבג"צ. אני מסכימה אתו לחלוטין. אני חושבת שאנחנו צריכים להתכנס ולהכניס את התיקונים הדרושים בחוק ולהימנע ככל האפשר מהגעה לבג"צ ושבאמת אנחנו נתחום את הגבולות ולא בג"צ במקרה הזה. הדברים גם ברורים, הם מפורטים והם עומדים לנגד עינינו ואנחנו כן יודעים איך להימנע מזה שהחוק הזה יגיע לבג"צ וכאן אנחנו צריכים להיות מאוד ענייניים ומאוד מפוקסים.
 
זה בהיבט המעשי ואני מציעה שפשוט נקיים ישיבה אולי אפילו כבר מחר, נכניס את התיקונים המתבקשים בחוק ונענה לבקשת היושב ראש.
 
בהיבט העקרוני. נשמעו כאן דברים נגד התערבות בג"צ בחקיקה של הכנסת ואני רוצה לומר את עמדתי בקצרה. טוב שיש לנו בג"צ. דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב אלא היא גם זכויות המיעוט וברגע שחקיקה, גם אם היא התקבלה ברוב מכריע, פוגעת בזכויות המיעוט, בהיעדר חוקה, בא בג"צ וקובע אם חקיקה מסוימת פוגעת בחוקי יסוד או בזכויות האדם. כאן בג"צ דרוש לדמוקרטיה הישראלית כאוויר לנשימה וטוב שהוא קיים. כך גם בעניין בג"צ בתי הכלא. בג"צ לא התערב כאן בסמכות המדינה להפריט את עצמה לדעת ולהתפרק מסמכויותיה כריבון אלא פסק שכליאה היא שלילת החירות במובן הקיצוני ביותר שלה וככזו היא צריכה להישאר בידי המדינה ולא לעבור לידי לב לבייב. זאת הייתה התוצאה של הקמת בית כלא פרטי והפסיקה של בג"צ בעניין בתי הכלא היא חיונית, היא חשובה, היא דרמטית והיא מציבה לנו תמרור אזהרה וטוב שהיא נעשתה.
 
היו"ר משה גפני:
 
היית מעדיפה שלגבי בתי הכלא אנחנו נעשה חוק שלא מפריטים את בתי הסוהר?
 
שלי יחימוביץ:
 
ברור.
 
...
 
בדיוק. ראשית, אני הייתי מעדיפה שהחוק הזה לא היה נחקק מעולם ובוודאי לא בחיפזון שבו הוא נחקק. אגב, תחילת הפרטת בתי הכלא נעשתה שנה וחצי לפני שהחוק חוקק בכלל והיו המון דברים שנעשו מאחורי גבם של חברי הכנסת. אחר כך זה עבר פטור מחובת הנחה, דבר כל כך דרמטי בפטור מחובת הנחה. אז אנחנו מתפלאים שבא בג"צ וקורא אותנו לסדר? בדיעבד, אגב, גם הגשתי חוק לביטול הפרטת בתי הכלא אבל ראיתי שאין לו סיכוי ואני שמחה שבג"צ התערב, אבל אנחנו מצדנו צריכים לעשות הכל כדי שבג"צ לא יתערב, כדי שהחקיקה שלנו תהיה סבירה ותהיה שוויונית. לכן כאן יש לנו הזדמנות באמת שלא להגיע לבג"צ וצריך לנצל אותה.

--

לפרוטוקול הדיון המלא