שלי לשר האוצר: מנע התעללות מכוונת של האוצר בעובדים החלשים במשק

18 בינואר, 2010

מתוך המכתב של שלי לשר האוצר:

"...קראתי חזור וקרוא את מכתביו של מר כהן ה"מנמקים" התנגדות להסכמים קיבוציים שנחתמו כדין, והתקשיתי להאמין שתחת ידי משרדך יצאו מסמכים כה קלוקלים.
עוד לפני שאכנס לתוכנם השערורייתי של המכתבים, אפתח בהערה טכנית לכאורה על הרשלנות שבה שורבטו, בשיטת העתק הדבק. שים לב אדוני שר האוצר: במכתבו בנושא "עובדי רשתות שיווק ומזון" כותב מר כהן כי השלכות ההסכם יהיו, בין השאר, "גידול משמעותי בעלויות המעסיקים בתחום שירותי הניקיון בכלל המשק". מדובר במשפט שהועתק מילה במילה ממכתבו בנושא "עובדי ניקיון ותחזוקת מבנים", והדבר ממחיש כמה מעט תשומת לב הקדיש הכותב לחוות דעת שהן כה הרות אסון לציבורים נרחבים...
...אבהיר לך את המובן מאליו: בשני הענפים מדובר בעובדים מהעניים ביותר במשק הישראלי, לרוב עובדי קבלן בשכר מינימום שעתי, עשרים שקלים ושבעים אגורות לשעה. ההסכמים הנוגעים להם, אשר נחתמו כדין אחרי מו"מ בין יו"ר ההסתדרות עופר עיני ובין המעסיקים, יוצרים תנאי מינימום בסיסיים וצנועים כדי שיוכלו לפרנס את משפחותיהם בדוחק רב. זהו קיום של עבודה פיסית קשה ושוחקת בשכר דל אשר אינו מחלץ אותם מעוני. אלה הפנים מאחורי דוחות הלמ"ס והביטוח הלאומי המדווחים על שיעור גדל והולך של עניים עובדים. 46% מהעניים עובדים. ביניהם גם המנקה שמנקה את משרדך והקופאית שממנה אתה קונה את מזונך. בניגוד גמור לתפיסה השגויה השלטת במשרדך כי מי שעובד נחלץ ממעגל העוני...
...האבסורד הגדול ביותר הוא כי הממונה על השכר באוצר בפרט והאוצר בכלל נזהרים כמפני אש מכל זיקה בין המדינה כמעסיקתם בפועל של עובדי הקבלן ובין העובדים, בתואנה שהמעסיק אינו המדינה כי אם הקבלן. כיצד זה לפתע, כאשר הדבר נוגע לשיפור-מה בתנאיהם של העובדים העשוקים האלה, הופך האוצר לפתע לאחראי על תנאי שכרם? איזו סמכות יש בכלל לממונה על השכר באוצר על עובדים אלה, שאיש מהם אינו עובד מדינה? ואם החליט לפתע הממונה להרחיב את סמכויותיו אל מעבר לשרות המדינה ולחברות הממשלתיות, למה להתחיל בעניי-העניים, ולא להתערב במקבלי שכר המיליונים בחברות הציבוריות הנסחרות בבורסה, למשל? אם אתם סובלים ממחסור בעבודה, הפשילו שרוולים והתערבו סוף סוף כרגולטור בדיבידנדים הפרועים שבעלי שליטה מושכים מחברות, הגנו על החוסכים הקטנים המושקעים באמצעות המוסדיים בחברות שעושות על חשבונם עסקאות בעלי עניין. לא חסרה עבודה. אבל הרפו מהתעללות בחלשים ביותר...
...אני פונה אליך אפוא בבקשה לקרוא לסדר בדחיפות את המשנה לממונה על השכר, ולהדיחו מחברותו בועדה המייעצת לשר התמ"ת להוצאת צווי הרחבה להסכמים קיבוציים כלליים במשק. כמו כן אי אפשר להתעלם מכך שעמדתו מייצגת הלך רוח בעייתי ביותר באוצר, המחייב בדק בית מעמיק בכל הקשור לסמכויות של פקידים, אך בעיקר בכל הקשור בהיעדר בעייתי של ידע, השכלה וגם אתוס בכל הקשור בשוק העבודה בישראל...

המכתב המלא 
מכתב האוצר - עובדי ניקיון ותחזוקת מבנים 
מכתב האוצר - עובדי רשתות שיווק ומזון