אחרי לחצים של חה"כ יחימוביץ', צה"ל מבהיר: לא תופרט ההדרכה בעיר הבה"דים, והיא תישאר בידי הצבא

7 בפברואר, 2010

הודעה לעיתונות

 
אחרי לחצים של חה"כ יחימוביץ', צה"ל מבהיר:
לא תופרט ההדרכה בעיר הבה"דים, והיא תישאר בידי הצבא

יחימוביץ' לשר הביטחון: "נוסח המכרז מעלה חשש כי פעילויות הדרכה והכשרה של פיקוד, דוגמא אישית, הנחלת אתוסים צה"ליים וחיילות – יועברו לידיים פרטיות"; צה"ל ליחימוביץ' אחרי התכתבות שנמשכה שנה: "לא תבוצע הפרטה כזו"
 
הודעת צה"ל באה אחרי התכתבות שנמשכה שנה, ובה התריעה חה"כ יחימוביץ' בפני שר הביטחון אהוד ברק מפני העברתן של פעילויות ההדרכה וההכשרה בעיר הבה"דים, לרבות תכני ליבה צה"ליים לידיים פרטיות.
 
יחימוביץ' כתבה לשר הביטחון כי "מנוסח מסמכי המכרז עולה חשש כי פעילויות הדרכה והכשרה, גם כאלה שיש בהן היבטים של פיקוד, דוגמא אישית, הנחלת אתוסים צה"ליים וחיילות – יועברו לידיים פרטיות." יחימוביץ' ציינה כי במסמכים קודמים ובלתי מחייבים שנגעו להפעלת הפרויקט, דובר על "הדרכות ייעודיות שאינן בליבת העשייה הצבאית", ואילו בהמשך, עם גיבוש מסמכי המכרז, נעלמו מגבלות אלה.
 
"נראה לי שמעטים יחלקו על העמדה כי אסור שהקניית הליבה של ערכים צה"ליים וחיילות לחיילי צה"ל תועבר לגורם עסקי. לפיכך יש הכרח להגביל מראש ובאופן שלא ישתמע לשתי פנים כי הפעילויות והתפקידים שיבצע הזכיין יהיו אך ורק כאלה שהם בעלי אופי אזרחי מובהק, ואשר אין בהם כל היבט צבאי ו/או פיקודי ו/או כזה הנוגע לדוגמא אישית. המועד להגבלה כאמור הוא כעת – טרם פרסום מכרז...אני פונה אליך אפוא בבקשה להנחות את אנשי משרדך לסתום פרצות אלה כבר בהליכי המכרז." כתבה יחימוביץ'.
 
מקץ שנה של מעקב צמוד של חה"כ יחימוביץ' אחרי התקדמות הפרויקט, הודיעה מזכירות הפיקוד העליון כי "במסגרת דיוני ועדת ההיגוי העליונה לפרויקט קרית ההדרכה הוחלט כי תחומי ההדרכה וההוראה לא יעמדו למכרז ולהפרטה וכי כלל פעילות ההכשרה וההדרכה יבוצעו ע"י צה"ל".
 
חה"כ יחימוביץ': "גם מי שמצדדים בהפרטה חייבים להבין שיש לה גבולות, ושיש דברים שלא מפריטים. כאן היה חשש להפרטה המסוכנת ביותר - הקניית סמכות וכוח לגורמים עסקיים לחנך את חיילי צה"ל בכל מה שקשור לאתוסים הצה"ליים. זהו מדרון חלקלק שיש להיזהר ממנו, ואני שמחה שהמהלך נעצר".