יחימוביץ' דרשה וקיבלה: צמצום הפערים - בין מטרות בנק ישראל

10 במרץ, 2010
הודעה לעיתונות
 
יחימוביץ' דרשה וקיבלה:
צמצום הפערים - בין מטרות בנק ישראל

בחוק בנק ישראל, שאושר לפני דקות אחדות בועדת הכספים, הוספו ביוזמתה של חה"כ שלי יחימוביץ' כמה סעיפים חדשים ושינויי סעיפים שלא היו בחוק המקורי. בתחילת הדיונים התנגד הנגיד לשינויים, אך בעת ההצבעה לא הביע התנגדות ואפשר העברתם.
 
השינויים של חה"כ יחימוביץ' שהוכנסו במטרות הבנק:

מטרות בנק ישראל יהיו, בנוסף לשמירה על יציבות מחירים, לתמוך במטרות המדיניות הכלכלית של הממשלה ובמיוחד בצמצום הפערים החברתיים.
תפקידיו של הנגדי כיועץ הכלכלי לממשלה יהיו גם לנושא צמצום הפערים החברתיים וכן לאי-השוויון בחלוקת ההכנסות בחברה.
יחימוביץ': "אמנם אנחנו בוטחים בנגיד פישר, אך היו לפניו נגידים שהעלו ריבית באופן לא אחראי וגרמו לפגיעה קשה בתעשייה ולהעמקת האבטלה. הבנק המרכזי לא יכול לקבל החלטות מוניטריות בהתעלמות מוחלטת מהשפעתן על התעסוקה ועל העוני, ואני שמחה על הסכמתו של הנגיד לשינויים".
 
יחימוביץ' גם דרשה להסיר את הסעיף (אשר רמזה כי הוא סעיף פרסונלי מיותר הנוגע למשנה לנגיד) ולפיו תינתן אפשרות לנגיד או למשנה לנגיד לעסוק בתפקיד הוראה אקדמי בשכר, בנוסף לתפקידיהם – בהיקף נרחב מההיקף הנהוג לגבי שאר עובדי המדינה המועסקים בחוזה בכירים. יחימוביץ': "אין מניעה שהמשנה ירצה במוסד אקדמי, אבל ברור שאת עיקר זמנו הוא צריך להקדיש לבנק".
 
בנוסף, למרות התנגדותו העיקשת של בנק ישראל, הצביעה הועדה בעד הצעתה של יחימוביץ', להגברת שקיפות דיוניה של המועצה המינהלית של הבנק, והביאה לכך שהמועצה תפרסם לציבור הרחב את הפרוטוקולים של כל ישיבותיה, ורק כיוצא מן הכלל תוכל לקבוע בהחלטה מנומקת כי פרוטוקול מסוים או חלקו של פרוטוקול לא יפורסם.
 
שלי: "סטנלי פישר הוא מהנגידים הטובים שהיו בבנק ישראל, וכנראה הטוב שבהם. במשברים שעברנו הוא הפגין אחריות עצומה, תעוזה ומנהיגות. לועדה לא היתה בעיה להעניק לו סמכויות ועצמאות, אבל עולה חשש מה יקרה עם הסמכויות הנרחבות האלה כאשר אחרי פישר יגיע נגיד בינוני".