ועדת הכספים אישרה את חוק בנק ישראל

10 במרץ, 2010

לירן דנש, nrgמעריב

 
סוף לסאגה: ועדת הכספים אישרה לפני דקות אחדות את חוק בנק ישראל החדש לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שמוקדם יותר עוכבה ההצבעה בעקבות חילוקי דעות בנושא הפיקוח על השכר. 
...
בנוסף נציין כי לחוק הוכנסו שינויים אותם יזמה חברת הכנסת שלי יחימוביץ', הקובעים כי מטרות בנק ישראל יהיו, בנוסף לשמירה על יציבות מחירים, לתמוך במטרות המדיניות הכלכלית של הממשלה ובמיוחד בצמצום הפערים החברתיים. 
 
בנוסף, תפקידיו של הנגיד כיועץ הכלכלי לממשלה יעסקו גם בנושא צמצום הפערים החברתיים וכן באי-השוויון בחלוקת ההכנסות בחברה. "אמנם אנחנו בוטחים בנגיד פישר, אך היו לפניו נגידים שהעלו ריבית באופן לא אחראי וגרמו לפגיעה קשה בתעשייה ולהעמקת האבטלה", אמרה יחימוביץ'. "הבנק המרכזי לא יכול לקבל החלטות מוניטריות בהתעלמות מוחלטת מהשפעתן על התעסוקה ועל העוני, ואני שמחה על הסכמתו של הנגיד לשינויים".