לידיעת המשנה לנגיד: "סעיף אקשטיין" בוטל מחוק בנק ישראל

10 במרץ, 2010

אדריאן פילוט, גלובס

לידיעת המשנה לנגיד:"סעיף אקשטיין" בוטל מחוק בנק ישראל. הסעיף ש"נתפר" לפי מידותיו של המשנה לנגיד בנק ישראל צבי אקשטיין, בחוק בנק ישראל החדש בוטל וזאת ביוזמת ח''כ שלי יחימוביץ'.

סעיף 11 המקורי בחוק אפשר לנגיד ולמשנה לנגיד בנק ישראל לכהן בתפקידם ובמקביל ללמד באוניברסיטה תמורת שכר מלא. נזכיר כי המשנה לנגיד, בנוסף לתפקידו בבנק, מכהן כמרצה בכיר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

לפי החוק המוצע, אם הנגיד או המשנה לנגיד לצורך העניין, ירצה לכהן בשתי משרות מקבילות במגזר הציבורי, זה יהיה כפוף לתקשי''ר (חוקי החלים על עובד במגזר הציבורי). נזכיר כי לפי התק''שיר, עובד במגזר הציבורי לא יכול לקבל משכורת מלאה משני מוסדות.

אלא שיועצי המשפטיים של בנק ישראל, התעקשו להוסיף בסוף הסעיף, את המשפט הבא: "ועדת הביקורת לאשר חריגה מכך (הכללים במגזר הציבורי-א.פ), מטעמים שיירשמו". קרי, אקשטיין, יכול לבקש מועדת הביקורת לקבל משכורת כפולה, וקשה היה לאמין שהועדה הזו תסרב.

נזכיר כי לפי חוק בנק ישראל החדש, המשנה לנגיד זכאי ל-90% משכרו של הנגיד. לפיכך, הוא ישתכר ב-63,000 שקלים שכן שכרו של נגיד בנק ישראל יעמוד על 70,000 שקלים לחודש. נזכיר כי הנגיד הנוכחי, סטנלי פישר, הצהיר כי יוותר על תוספת השכר שמגיעה לו כאשר החוק יכנס לתוקף.