סוף לסאגה: הממשלה אישרה את חוק בנק ישראל, השכר יפוקח ע"י הממונה אך ראש הממשלה יוכל להתערב

11 במרץ, 2010

אריאל אטיאס, Bizportal

ועדת הכספים אישרה אמש את חוק בנק ישראל החדש לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שמוקדם יותר עוכבה ההצבעה בעקבות חילוקי דעות בנושא הפיקוח על השכר. ההצבעה במליאה צפויה להתקיים בשבוע הבא, לפני פגרת הפסח.
...
תיקון נוסף הוכנס למטרות הבנק: נוסף על חובתו לתמוך במדיניות הכלכלית של הממשלה, ובמיוחד בצמיחה ובתעסוקה, צורפה מטרה נוספת: צמצום הפערים החברתיים. תוספת זו נכנסה לחוק לפי הצעת חברת הכנסת של יחימוביץ' (העבודה).

לבקשתה של שלי יחימוביץ הושמט סעיף בהצעת החוק המאפשר לוועדת הביקורת בבנק ישראל לאשר לנגיד או למשנה לנגיד חריגה מהכללים המאפשרים לעובדי מדינה לעסוק בעבודה פרטית. בכנסת טענו כי סעיף זה עשוי היה לאפשר לוועדת הביקורת לאפשר חריגה מהכללים למשנה לנגיד פרופ' צבי אקשטיין, ואולם, כאמור, בעקבות יוזמתה של יחימוביץ לא תוסמך ועדת הביקורת לאשר חריגה מהכללים.