שטייניץ ועיני כופפו את פישר: שכר עובדי בנק ישראל יפוקח על ידי הממונה על השכר

10 במרץ, 2010

צבי זרחיה, Themarker

ועדת הכספים אישרה את הצעת חוק בנק ישראל שתועלה בשבוע הבא להצבעה בקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק התקבלה פה אחד בתמיכת 7 ח"כים: משה גפני, חיים אורון, שלי יחימוביץ, ציון פיניאן, מירי רגב, ואמנון כהן ושי חרמש.
...
הוועדה הכניסה שינויים נוספים בהצעת החוק. בסעיף העוסק במטרות הבנק קבעה הוועדה שעל החוק "לתמוך במדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה ותעסוקה, וכן צמצום פערים". המילים צמצום פערים התווספו למטרות החוק, לפי דרישתה של ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה).

לבקשתה של יחימוביץ הושמט סעיף בהצעת החוק המאפשר לוועדת הביקורת בבנק ישראל לאשר לנגיד או למשנה לנגיד חריגה מהכללים המאפשרים לעובדי מדינה לעסוק בעבודה פרטית.

בכנסת טענו כי סעיף זה עשוי היה לאפשר לוועדת הביקורת לאפשר חריגה מהכללים למשנה לנגיד פרופ' צבי אקשטיין, ואולם, כאמור, בעקבות יוזמתה של יחימוביץ לא תוסמך ועדת הביקורת לאשר חריגה מהכללים.