נוכח העובדה שאישרנו את חוק בנק ישראל כשדמותך לנגד עינינו, המינימום שמגיע לנו הוא הארכת הכהונה

10 במרץ, 2010
פרוטוקול מישיבת ועדת הכספים

סדר היום: הצעת חוק בנק ישראל, התש"ע-‎2010
...
 
שלי יחימוביץ':
אדוני הנגיד, אני יודעת שאתה לא מרוצה במאה אחוז מהתוצאה, אני יכולה להרגיע אותך שגם אנחנו לא מרוצים במאה אחוז וזה סימן טוב, שאף אחד מהצדדים לא מרוצה במאה אחוז. אני חושבת שעברנו תהליך טוב בעבודה כאן בוועדה על החוק. חברי הוועדה הצליחו לשנות כמה דברים, וגם אתם הצלחתם לשמור על המסגרת ועל הכוונה ועל הרעיון ועל המטרות של בנק ישראל, למעט שינויים קלים. אני שוב רוצה להגיד מה שאמרתי כאן במהלך הדיונים. אנחנו כל הזמן עסקנו בחוק הזה כשאתה ואישיותך לנגד עינינו ויש בזה מכשלה גדולה, מכיוון שהחוק הזה מעניק באמת סמכויות נרחבות ביותר לנגיד בנק ישראל, סמכויות שלא ניתנו בעבר, הרחבה של הסמכויות הקיימות ואני כן מודאגת ממה יהיו ההשלכות של החוק הזה אם במקומך יבוא נגיד בינוני, למשל, ולא נגיד בעל שיעור קומה כמוך, והתמיכה שלנו בחוק היתה במידה רבה בגלל ההערכה העצומה שאנחנו רוחשים לך ולמנהיגות שלך ולהחלטות שקיבלת במשברים האחרונים. אני חושבת שמה שאתה חייב לנו, בתמורה, הוא הארכת הכהונה שלך. נוכח העובדה שאנחנו אישרנו את החוק כשדמותך לנגד עינינו, אז המינימום שמגיע לנו הוא הארכת הכהונה. 
 
--