מכרז של 68 אלף פריטי מדים של שוטרים יוצא לסין – ובארץ מפעלי טקסטיל נסגרים – שלי מבקשת מהשר לבטחון פנים לעכב את המכרז. השר אומר שאינו יכול – אבל שעה אח"כ עוצר את המכרז

12 במאי, 2010

שאילתות דחופות

היו"ר ראובן ריבלין:

תודה. בבקשה, חברת הכנסת יחימוביץ. האם ביקשת שאלה נוספת? בבקשה. אחריה מסעוד גנאים, והשר ישיב בקצרה, שכן אנחנו קבענו שעה ייעודה לתחילת הדיון בנושא יום ירושלים. בבקשה, גברתי.

שלי יחימוביץ (העבודה):
אדוני השר לביטחון פנים, משרדך עומד בימים הקרובים להוציא מכרז ל-68,000 פרטי מדים לשוטרים. המכרז הזה תפור כך שאופן - - -

היו"ר ראובן ריבלין:
חברת הכנסת יחימוביץ, אני מתנצל, אבל אני הערתי קודם לחבר הכנסת טלב אלסאנע שלא יכולים לסטות סטייה רבתי מהשאילתה עצמה, כי יש פה דברים שהם נוגעים לנושא מסוים, ואת רוצה לשאול את השר שאלה חשובה ביותר שנוגעת לענייני משרדו אבל לא נוגעת לשאילתה הזאת.

שלי יחימוביץ (העבודה):
אתה לא מאפשר לי, אדוני, להציג את השאלה?

היו"ר ראובן ריבלין:
אני מאפשר לך לסיים את השאלה, אבל את צריכה להבין ש - - -

שלי יחימוביץ (העבודה):
אוקיי. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו עדים להוצאת המכרז הזה, שבאופן ברור מעדיף טקסטיל תוצרת סין, על רקע סגירה המונית של מפעלי טקסטיל בארץ ופיטורי עובדים רבים. האם תשקול, אדוני השר לביטחון פנים, לנסח מחדש את המכרז כך שיספק עבודה לעובדי טקסטיל ישראלים ולמפעלי טקסטיל ישראלים, וכך תציל הממשלה עובדים רבים, אלפים, מפיטורים? תודה רבה.

היו"ר ראובן ריבלין:
תודה רבה. אני אומר לאדוני מראש, שאם הוא לא רוצה הוא לא חייב לענות על השאלה הזאת, כי לא לשמה הזמנו אותו. בוודאי שהשאלה ששאלה חברת הכנסת יחימוביץ היא כלפי הממשלה כולה וכלפי המשרדים כולם, אבל בכל זאת אנחנו חייבים להקפיד על הנהלים ועל התקנות כפי שאנחנו קבענו אותם.

שלי יחימוביץ (העבודה):
כלפי המשרד לביטחון פנים בלבד היתה השאלה שלי.

אוקיי. בבקשה.
...
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ:
לגבי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אני מכיר את המכרז. זה מכרז שני שיצא, אחרי המכרז הראשון של השב"ס, ואת זה את גם יודעת. אני פניתי מיוזמתי ואמרתי לשר התמ"ת, לפואד: תעצור, אני עוצר את המכרז, שאני מחויב עליו על-פי חוק המכרזים, ותנסו ללכת כדי שהתעשיות המקומיות בכפרים הדרוזיים או לא משנה היכן יקבלו במתפרות שלהם. אני מחויב על-פי החוק לפעול על-פי החוק עצמו. אני לא יכול לשנות אותו. אני פניתי לשר התמ"ת שיפעל, אני אהיה מוכן. מבחינתו, אם סוגרים את הדלתא של המחיר, כי יש פה פערי מחירים בין חו"ל לבין הארץ. אם הממשלה או שר התמ"ת, באמצעות – אני יודע שגם ראש הממשלה מעורב בזה, שהנחה את שר האוצר עם שר התמ"ת שימצאו פתרון שהמכרז יהיה בארץ ולא בחו"ל. פניתי אליהם. גם בישיבות הממשלה פניתי. ברגע שהם לא נותנים לי את הפתרונות, אני מחויב לצאת, אני לא יכול לפעול בניגוד לחוק.

שי חרמש (קדימה):
בינתיים 60,000 ערכות של שב"ס כבר בארץ.

השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ:
אני מדבר כבר על המכרז השני של המשטרה. על זה כרגע מדובר.

שלי יחימוביץ (העבודה):
יש עוד מכרז שעוד לא יצא.

שי חרמש (קדימה):
שב"ס כבר בארץ.

היו"ר ראובן ריבלין:
אוקיי.