בלעדי - חוק ההסדרים המלא 2011-2012

1 ביולי, 2010

כמו תמיד אנחנו לא מפרים את המסורת ומפרסמים ראשונים, כאן באתר שלי, את חוק ההסדרים במלואו. החוק המפלצתי הזה, עוקף הדמוקרטיה, וכלי לרודנות של האוצר – מוחבא מהציבור, מהשרים ומהח"כים לא במקרה, אלא בכוונה, כדי שיהיה אפשר לכפות אותו במלואו בין לילה.

אתם מוזמנים לנתח ולהעיר הערות – העלו את הערותיכם כאן באתר ולא במייל כדי שכולם יוכלו לראות

001-002 - תוכן עניינים
003-028 - מו"פ ותעשייה
029-048 - תעסוקה
049-056 - חינוך
057-059 - תשתיות לאומיות
060-072 - תחבורה 
073-087 - בינוי ושיכון 
       088 - מים 
       089 - חקלאות 
090-108 - תקשורת 
109-122 - בריאות 
123-134 - ביטחון
135-143 - ביטחון פנים 
144-153 - משרדים מנהליים 
154-158 - רווחה וביטוח לאומי  
159-160 - קליטת עלייה 
161-164 - פנים 
165-176 - מאקרו