הצעת החוק שתעשה סדר בשוק השכירות הפרוע

6 באוקטובר, 2010
מתוך בלוג הקואליציה לקידום דיור בהישג יד בישראל
 
ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה) וכרמל שאמה (ליכוד) הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית להסדרת שוק השכירות: הצעת חוק זכויות השוכר והמשכיר, התש"ע-2010. מטרתו של החוק המוצע היא לאזן בין זכותו של שוכר דירה לדיור נאות לבין זכות הקניין של משכיר, ולהבטיח כי שוק השכירות יהווה חלופה נאותה למגורים למי שאינו מסוגל או מעוניין לרכוש דירה או להתגורר בדירה בבעלותו. ההצעה נוסחה בסיוע האגודה לזכויות האזרח, החברה בקואליציה לקידום דיור בהישג יד.
 
לחצו כאן לכתבה ששודרה בערוץ 2 על הצעת החוק.
 
שוק השכירות הוא אחד השווקים המרכזיים להבטחת הזכות לדיור של תושבי המדינה. זהו שוק שכולל כ-18% מסך יחידות הדיור במדינה. מדובר בשוק חיוני מבחינה חברתית שמספק קורת גג לכמעט רבע מהמשפחות בישראל, לרבות כחצי מתושבי תל אביב וכשליש מתושבי ירושלים.

מחקר שהזמין משרד השיכון מראה כי שוק השכירות הוא "שוק מובהק של משכירים". מרבית המשכירים הם אנשים פרטיים, כשרובם המכריע מחזיק יותר מדירה אחת בבעלותו (רק מיעוט קטן משכיר את דירתו היחידה ושוכר אחרת). זהו שוק שהצרכנים העיקריים בו משתייכים, ככלל, לשכבות הפחות מבוססות במדינה, מהמעמד הבינוני-נמוך. עם חיסולו המתמשך של הדיור הציבורי, הפך שוק השכירות גם לשוק המרכזי למחוסרי האמצעים. בין שוכרי הדירות גם כ-140 אלף משקי בית ששוכרים דירה רק בזכות השתתפות של המדינה במימון חלק משכר הדירה בסך כולל של למעלה ממיליארד ורבע ש"ח לשנה.