פגיעה בעובדי הניקיון המועסקים באוניברסיטה העברית באמצעות חברת "א.דינמיקה"‬

31 באוקטובר, 2010
שלי כותבת לנשיא האוניברסיטה העברית פרופ' מנחם בן-ששון:

מנחם שלום,‬
 
‫הובא לידיעתי כי האוניברסיטה סיימה את ההתקשרות עם חברת הניקיון "א.דינמיקה", אשר באמצעותה הועסקו בקמפוסים השונים עובדי ניקיון. 
‫הפסקת ההתקשרות גורמת לעובדים קשי יום אלה סבל רב, שכן הם הועמדו בפני שתי אפשרויות:‬
‫האחת, להישאר באתר האוניברסיטה תחת הקבלן החדש, זאת תוך איפוס הוותק ושלילת הזכויות הסוציאליות שצברו במשך שנים; השניה, מעבר עם הקבלן הוותיק לאתרי העסקה אחרים, המרוחקים באופן בלתי סביר ממקומות מגוריהם של העובדים.‬
 
‫אני פונה אליך בבקשה לגלות אחריות מוסרית כלפי עובדים אלו, ולדאוג לכך שזכויותיהם הסוציאליות הנצברות ישמרו לכשימשיכו בעבודתם באוניברסיטה תחת קבלן חדש. יש חשיבות רבה בהשארת העובדים הללו במקומם הנוכחי, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות הנצברות. מדובר בתושבי מזרח ירושלים, רובם מבוגרים, המתגוררים בכפר עיסאוויה הסמוך לאוניברסיטה, ומועסקים בעבודה זו‬
‫במשך שנים רבות.‬
 
‫במקביל הועברו לידי נתונים מדאיגים אודות עושק חמור של העובדים בידי אותו קבלן "א.דינמיקה" המסיים כעת שנים של העסקת מנקים באוניברסיטה. מתלושי שכר שהועברו לידי, התגלתה תמונה חמורה, ולפיה שכר היסוד של העובדי היה 14.5 ש"ח לשעה (!). נוסף לכך, התגלו פערים משמעותיים בשעות העבודה בפועל לבין אלו המשולמות לעובדים, וכן ביחס לתשלומי הפנסיה שהיו נמוכים מהקבוע בחוק, ובמרכיבי שכר נוספים.
 
‫אני מבקשת להפנות אותך לפס"ד שניתן בבית הדין לעבודה כבר ב-2006 (עב' 354/04 מואלוב איילת נ' משה פונס שרותי ניקיון ואחזקה בע"מ ובנק הפועלים בע"מ) בו הכיר ביהמ"ש באחריות של מזמין השירותים (במקרה זה בנק הפועלים) לאי תשלום זכויות סוציאליות לעובדת ניקיון שהועסקה באמצעות קבלן .‬
 
‫אלא שהאחריות המשפטית מתגמדת נוכח האחריות הציבורית של מוסד להשכלה גבוהה מוביל ומכובד כמו האוניברסיטה העברית כמעסיק - לדאוג לזכויותיה החוקיות של העובדים בתחומו, במיוחד לאלה של העובדים החלשים ביותר המועסקים באמצעות קבלני כח אדם.