שכר שוטר בישראל: 5,000 שקל לחודש

27 באוקטובר, 2010
צבי לביא ותני גולדשטיין, Ynet
 
רוב עובדי המגזר הציבורי אינם המלגזן בנמל שמשתכר 60 אלף שקל בחודש: 45% מעובדי הציבור משתכרים מתחת לממוצע במשק ו-35% מקבלים השלמה לשכר מינימום - וזאת, בלי לכלול אלפי עובדי כוח אדם. יש עובדים סוציאלים שמועסקים ב-6,300 שקל בחודש ומורים בפחות מ-5,000 גם אחרי הרפורמה.
יש במגזר הציבורי עובדים שמשתכרים משכורות שמנות, ועוד מעזים לדרוש תוספת, אבל מרבית עובדי הציבור משתכרים משכורות צנועות, ויש ביניהם אנשים קשיי יום ברמות שכר נמוכות ביותר - כך עולה מדו"ח שיאני השכר הנמוך במגזר הציבורי, שהממונה על השכר באוצר, אילן לוין, נאלץ לפרסם היום (ד') בניגוד לרצונו.
...
 
רבים מהרופאים הבכירים "כיכבו" בדו"ח שיאני השכר שפורסם אתמול, אך מרבית הרופאים אינם עשירים: העשירון התחתון בקרב הרופאים - 10% מהרופאים המשתכרים את השכר הנמוך ביותר - משתכרים בממוצע 7,151 שקלים בלבד - וזאת, אחרי לימודים של שמונה שנים. עשרות אחוזים מהרוקחים, האחיות, הטכנאים והפיזיותרפיסטים במערכת הבריאות - עובדים שרבים מהם עוסקים בהצלת חיים - משתכרים מתחת לשכר המינימום ומקבלים השלמת הכנסה למינימום. 
 
המדינה משלמת שכר מביש גם לאלפי שוטרים: השכר הממוצע בעשירון התחתון של המשטרה הוא 5,516 שקל לחודש. למעשה, השוטרים משתכרים יותר, כי החישוב נעשה לפי מצב היפותטי שבו השוטרים עובדים במשרה מלאה, אך בפועל כמעט כל השוטרים עובדים הרבה יותר. העשירון התחתון של הסוהרים משתכר בממוצע 5,917 שקל לחודש. העשירון התחתון בקרב האזרחים עובדי צה"ל משתכר בממוצע 4,329 שקל לחודש. כ-9,000 מורים - העשירון התחתון מקרב 90 אלף המורים בישראל - משתכרים בסביבות ה- 5,000 שקל בחודש, ומכיוון שהם עובדים פחות ממשרה מלאה, הם משתכרים בפועל פחות. שכר המורים בישראל הוא הנמוך בעולם המערבי, ויותר ממחצית מהם השתכרו פחות מהממוצע במשק, גם כאשר לוקחים בחשבון את שעות העבודה שלהם, ו-13.8% מהם קיבלו השלמה לשכר מינימום. כל זאת, אחרי רפורמת אופק חדש שכללה העלאה דרמטית בשכרם.
...
 
רבים מהרופאים הבכירים "כיכבו" בדו"ח שיאני השכר שפורסם אתמול, אך מרבית הרופאים אינם עשירים: העשירון התחתון בקרב הרופאים - 10% מהרופאים המשתכרים את השכר הנמוך ביותר - משתכרים בממוצע 7,151 שקלים בלבד - וזאת, אחרי לימודים של שמונה שנים. עשרות אחוזים מהרוקחים, האחיות, הטכנאים והפיזיותרפיסטים במערכת הבריאות - עובדים שרבים מהם עוסקים בהצלת חיים - משתכרים מתחת לשכר המינימום ומקבלים השלמת הכנסה למינימום. 
 
המדינה משלמת שכר מביש גם לאלפי שוטרים: השכר הממוצע בעשירון התחתון של המשטרה הוא 5,516 שקל לחודש. למעשה, השוטרים משתכרים יותר, כי החישוב נעשה לפי מצב היפותטי שבו השוטרים עובדים במשרה מלאה, אך בפועל כמעט כל השוטרים עובדים הרבה יותר. העשירון התחתון של הסוהרים משתכר בממוצע 5,917 שקל לחודש. העשירון התחתון בקרב האזרחים עובדי צה"ל משתכר בממוצע 4,329 שקל לחודש. כ-9,000 מורים - העשירון התחתון מקרב 90 אלף המורים בישראל - משתכרים בסביבות ה- 5,000 שקל בחודש, ומכיוון שהם עובדים פחות ממשרה מלאה, הם משתכרים בפועל פחות. שכר המורים בישראל הוא הנמוך בעולם המערבי, ויותר ממחצית מהם השתכרו פחות מהממוצע במשק, גם כאשר לוקחים בחשבון את שעות העבודה שלהם, ו-13.8% מהם קיבלו השלמה לשכר מינימום. כל זאת, אחרי רפורמת אופק חדש שכללה העלאה דרמטית בשכרם.
...
 
משרד האוצר חייב לפרסם את "שיאני השכר השלילי", לצד הפרסומים שהוא מפיץ על מקבלי השכר הגבוה, מאז השנה שעברה, במסגרת חוק שיזמה ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה). "הממונה על השכר מילא את החוק אבל בחר להצניע את הנתונים על מקבלי השכר הנמוך", אומרת יחימוביץ'. "שוב נוצרת מראית עין מסולפת כאילו המגזר הציבורי משופע בעובדים המשתכרים שכר גבוה, שעה שבפועל הרוב המכריע הם עובדים המתקשים לכלכל את משפחותיהם בכבוד".
 
לטענת יחימוביץ', "למעשה, גם הדו"ח שפורסם הוא 'מופרך כליל' ויש בו הטעייה בקנה מדה נרחב, משום שהאוצר סירב להכליל בדו"ח את 'ספקי השרותים' שהם קבלני כח אדם בפועל לכל דבר, ומשום שבשנה האחרונה הסבו רוב חברות כוח האדם את הרישום שלהן ל'נותני שרותים', כדי להתחמק מיישום חוק חברות כוח אדם. הנתונים מתעלמים, איפוא, מעשרות או ממאות אלפי עובדים המועסקים במדינה וברשויות המקומיות תמורת 20.70 שקל בשעה. אנחנו לא יודעים ולא רוצים לדעת על העניים ועל החלשים ביותר בשרות המדינה, אנשים שחיים בעוני מרוד חרף למרות שהם עובדים קשה במיוחד".
 
יחימוביץ' הודיעה כי בכוונתה לדרוש מהחשב הכללי באוצר לחייב את המתמודדים במכרזים הבאים ל"נותני שירותים", לדווח על השכר שהם משלמים לעובדים. "מדובר בברירת מחדל, אחרת תופעה זו של העסקה נצלנית באמצעות קבלני כוח אדם הייתה נפסקת כליל".