התניה של מתן קצבת ילדים בקבלת חיסון היא מעשה פסול

22 בנובמבר, 2010

אדריאן פילוט, גלובס

 

היועץ המשפטי של הכנסת, איל ינון, ביקש מחברי ועדת הכספים לדון מחדש בהתניית קבלת קצבת ילדים בקבלת חיסון שכן לדבריו הדבר מעלה בעיות משפטיות קשות. ינון הודה בפני הועדה כי מדובר ב"צעד חריג".
 
נזכיר כי התנייה זו כבר אושרה בחוק ההסדרים לשנים 2010-2009 אך היא צפויה להיכנס לתוקף רק במרץ 2011. התניה זו כבר גרמה בעבר למספר עתירות לבג''צ ובמסגרת חוק ההסדרים לשנים 2012-2011 הוקפאו תוספות הקצבה לצורך עמידה ביעד הגרעון.
 
ח"כ שלי יחימוביץ' אמרה: "אני נגד הקפאת קצבאות ילדים. אנו במקום האחרון המפוקפק במתן קצבאות ילדים: אחד לפני האחרון. כמובן שיש עודפי גביה אבל זה לא משנה כנראה-ניתן לשים ידי על הקצבאות. לגבי ההתניה - אני בעד כפיה של חיסונים, אבל התניה של דבר בדבר היא פסולה מכל וכול והיא בלתי חוקתית זה לא קביל וזה בלתי מתקבל על הדעת. אנו מענישים את הילד בגלל התנהלות של הוריו. אנו מענישים אותו פעמיים: בלי קצבה ובלי חיסון ".