הצעת חוק חובת המכרזים – העדפת תוצרת הארץ על ידי הצבא, המשטרה ושירות בתי הסוהר

19 בדצמבר, 2010

פרוטוקול מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

  

סדר היום:

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפת תוצרת הארץ), התשס"ז-2007

הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, דוד אזולאי, משה גפני, דב חנין

הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפת תוצרת הארץ), התשס"ז-2007

הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, דוד אזולאי, משה גפני, דב חנין

הכנה לקריאה שנייה ושלישית

היו"ר דוד רותם:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. על סדר היום הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפת תוצרת הארץ), התשס"ז-2007 של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ואחרים. זאת הצעת חוק שהוגשה עוד בכנסת הקודמת ואנחנו החלנו עליה דין רציפות בתקווה שהיא תתואם. אני מבין שיש תיאום.

 

שלי יחימוביץ:

 אדוני היושב ראש, אנחנו בתום ארבע שנות עבודה על החוק הזה, קרוב לארבע שנים. החוק שמונח בפניך הוא חוק מסגרת. התוכן שלו יצוק בתקנות שגם עליהן יש הסכמה מוחלטת בין המציעים ובין המשרדים. אנחנו אמנם בהליך טכני של אישור לקריאה שנייה ושלישית, אבל אי אפשר להמעיט בחשיבותו של החוק הזה שגם יגן על אלפי מקומות עבודה בענף הטקסטיל וגם ייצר אלפי מקומות עבודה.

אני חושבת שזה חוק מאוד חשוב והוא מחייב את הצבא, את המשטרה ואת שירות בתי הסוהר לעשות את המובן מאליו - שחבל שאנחנו נדרשים לחוקק בשבילו - לרכוש את הטקסטיל שלהם בישראל. יש לזה גם משמעות לאומית, גם משמעות תעסוקתית, גם משמעות ציונית, גם משמעות חברתית ואני באמת אעשה במליאה, אחרי שזה יוצבע, אבל אני רוצה להודות לכל הנוכחים כאן על שיתוף פעולה מפליג ומרחיק הלכת. כל הקרדיטים יינתנו במועדם במליאה.

 אני חושבת שכרגע, בגלל ההסכמות, לא נותר לנו אלא להשלים את החוק.

 

היו"ר דוד רותם:

 תודה לך. אני חושב שהראייה שלך לטווח ארוך בכל מה שקשור לציונות ולתעסוקה, ראויה להערכה.

 

שלי יחימוביץ:

 תודה רבה.

 ...

 

לפרוטוקול הועדה המלא