ממשלת ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד

31 בינואר, 2011

צבי לביא, Ynet 

דו"ח של מכון ון-ליר למחקר ולימודים מתקדמים בירושלים קורא לממשלה, בדו"ח מיוחד על לקחי ההפרטה, לאסור את דרכן של חברות שהורשעו בהפרת זכויות עובדים מלגשת למכרזי המדינה ולאסור "מכרזי הפסד", שלא יאפשרו לזכיינים לעמוד בהתחייבויות ויגרמו לפגיעה בזכויות העובדים שהם מעסיקים.

הדו"ח עוסק במצבם הקשה של עובדים בעידן של הפרטת השירותים הממשלתיים. הוא חובר במטרה להמליץ על דרכים שימנעו פגיעה בעובדים בהליכי הפרטה. הדו"ח הוצג ונדון היום (ב') בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לאחר שהוגש ליו"ר הבית ראובן ריבלין.

מחברי הדו"ח, מומחי המכון ד"ר זהר כוכבי וד"ר אמיר פז-פוקס, הוסיפו וקראו לממשלה להימנע ממכירת חברות ממשלתיות באופן שישבור את ארגוני העובדים ויוביל להרחבת הפערים בשוק העבודה. עוד הם ממליצים לאסור על המשרדים העסקת עובדים דרך קבלני כוח אדם, אלא במקרים שבהם יש צורך זמני במילוי מקום כמו בחופשת לידה של עובדת.

...

חברי הוועדה התבטאו בלשון חריפה יותר. "זו ממשלת ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד. רוצה להילחם בעוני אבל יוצרת עבדים עניים בהפרטה", אמרה ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה). "העיוורון הוא אחד מיסודות ההפרטה. המדינה לא רוצה לראות את העובדים. האיום האסטרטגי על ישראל הוא בתהליך הזה, ולא במה שמתרחש באיראן".