רפואה מונעת היא בסיס שהמדינה חייבת לספק לאזרחיה

2 במרץ, 2011

שלי: כשפסל בית-המשפט העליון את חברת "נטלי" מלהפעיל את שירותי בריאות התלמיד אמר השופט אליקים רובינשטיין כך: "ישנו ספק אם שירות מעין זה צריך להיות מופרט מטבעו." ובכן, אני אומרת לכבוד השופט רובינשטיין: אין שום ספק. השירות הזה לא צריך להיות מופרט. רפואה מונעת היא בסיס שהריבון חייב לספק לאזרחיו


הישיבה המאתיים-ועשרים-ושש של הכנסת השמונה-עשרה
יום רביעי, ג' באדר ב' התשע"א (9 במרס 2011)
ירושלים, הכנסת, שעה 11:00
הצעות לסדר-היום
ביקורת של בג"ץ על הפרטת מערכת בריאות התלמיד

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כשפסל בית-המשפט העליון את חברת "נטלי" מלהפעיל את שירותי בריאות התלמיד, את אחיות בריאות התלמיד, אמר השופט אליקים רובינשטיין כך: "ישנו ספק אם שירות מעין זה צריך להיות מופרט מטבעו."

ובכן, אני אומרת לכבוד השופט רובינשטיין: אין שום ספק. השירות הזה לא צריך להיות מופרט. רפואה מונעת היא בסיס שהריבון חייב לספק לאזרחיו. אסור שהוא יהיה מופרט, וגם מצדדי ההפרטה הגדולים ביותר, אני בטוחה שגם הם לא מעלים על הדעת שעניין בסיסי כמו רפואה מונעת – שהיא לטובת העם, לטובת אזרחי המדינה, שהיא מורידה מעל כתפי המדינה עול כלכלי גדול ביותר, כי היא מונעת התפרצות מגפות, ומצילה את מערכת הבריאות מעומס עצום – אני לא מאמינה שמישהו יכול להעלות בדעתו שהשירות הזה יהיה בידי קבלן. ולא סתם קבלן – תראו איזה קבלן. כתבה של מיטל יסעור בית-אור על חברת "נטלי" – היא פרסמה בשעתו מכתב נזיפה שקיבלה עובדת בחברת "נטלי", שלא עמדה במכסה היומית; היא התבקשה לעשות 60 בדיקות ראייה לתלמידים ביום עבודה אחד, והצטוותה לפתוח תיק רפואי לילד בתוך 30 שניות. מה זה, סרט נע? הילדים שלנו הם מוצרים בסרט נע? האחיות שמטפלות בהם הן שפחות באיזה "סווטשופ" בסין? הרי זה דבר שהוא בלתי נתפס לחלוטין.

 

אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):

זה מזמין זיופים.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

צודקת חברתי חברת הכנסת אורלי לוי, אכן זה מזמין זיופים ומריחות וחלטורה, כי אין בן-אנוש שמסוגל לעמוד במטלה הזאת, ועל חשבון מי? על חשבון הילדים. אני לא מאשימה לרגע את האחיות, שלא תהיה אי-הבנה.

למה נפסלה חברת "נטלי"? כאילו בגלל פרט טכני, כי האחות הראשית לא היתה בעלת השתלמות בסיסית בתחום בריאות הציבור. זה לא מקרי; ברגע שזה הופך לעסק, כשהמטרה היא להפיק מקסימום רווח על חשבון האחיות ועל חשבון הילדים, אז בטח שמחפפים בהכשרה של העובדים, ודאי. זה דבר שקורה באופן טבעי.

כל כך הרבה מלים כבר הושחתו על הדבר הזה, ודיבר על כך חברי חבר הכנסת חיים אורון. מהיום הראשון שלי בכנסת אני עוסקת בזה, ואני רואה את השירות הזה הולך ומתכרסם - - -

 

ישראל אייכלר (יהדות התורה):

גם עובדי קופת-חולים טוענים בפנינו שהם חייבים לגמור מהר-מהר-מהר, ולא יכולים לתת - - -

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

אני מבטיחה לך שאלה לא עובדי קופת-חולים, אלא עובדי חברות קבלן וכוח-אדם למיניהן. זו התוצאה המיידית של מיקור-חוץ. אנחנו רואים את זה מייד בעיניים. וזה כל כך מצער, כי מדינת ישראל היתה דוגמה ומופת בכל העולם בשירותי הרפואה המונעת שלה, עם תמותת התינוקות הנמוכה בעולם. "טיפת חלב" ואחיות בריאות התלמיד שימשו דוגמה ומופת לכל הארצות המפותחות, ותראו לאן אנחנו נסוגים. זה לא מוסרי, זה לא נכון, זה מפרק את המדינה, זה פוגע בילדים, זה פוגע בעובדות, וגם בסוף זה גם מאוד מאוד לא כלכלי. יש מחקר מאוד רציני שנעשה בארצות-הברית, שמראה שעל כל דולר ברפואה מונעת אתם מקבלים באופן מיידי 5 דולר, ובאופן עקיף 11 דולר – אז גם איוולת כלכלית, גם איוולת מוסרית, גם הפקרת עובדים, גם הפקרת ילדים. הגיע הזמן שהשירות הזה יחזור לידי המדינה, כי זה תפקידה. תודה.


היו"ר רוחמה אברהם-בלילא:

אני מסכימה אתך, גברתי. תודה רבה. 

יעלה ויבוא שר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה.

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול, אני מסכים לכל מלה. לצערי, אני לא יכול לרדת אחרי המלים האלה, להגיד תודה רבה וללכת הביתה.

 

אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):

תשנה את זה.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

אם הוא היה יכול, הוא היה משנה.

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

בוועדת הכספים נלחמתי ביחד עם שלי, ביחד עם חיים. נלחמנו מלחמת עולם. אני נגד, נגד, נגד הפרטה. אני מקווה שבתקופתי מנעתי עוד הפרטות. אולי, אולי נעשה גם כל השינויים ועוד שינויים – הפוך – אבל ברגע זה צריך לדעת מה היה.

נקרא כאן טכנית את העובדות. שירותי הבריאות לתלמיד הועברו להפעלה של ספק חיצוני בהחלטת ממשלה ב-2007. העמדה המקצועית של משרד הבריאות היתה נגד, אבל עברה החלטה. השר הקודם – זה לא יפה להגיד ביקורת עליו – חתם על זה. אני לא הייתי חותם. זה הפך עובדה. היתה אגודה לבריאות הציבור שניהלה את זה, לא הצליחו, והעבירו למכרז חדש.

אני אעזוב את התשובה שהכינו במשרד, אני אגיד את התשובה – מה שאני מנהל, כולל היום. אז אני אגיד לכם כמה דברים, קודם כול, מה קורה עכשיו, ועוד מעט נדבר על העתיד. בג"ץ, כפי שחברת הכנסת יחימוביץ אמרה, לא פסל את עצם הדבר. הוא דיבר על דבר טכני, על האחות הראשית, שאין לה את התארים שצריך. הוא בינתיים שונה, אגב, אבל לא משנה. בוטל – בוטל. והוא הוסיף – השופט רובינשטיין, אם אני לא טועה, לא זוכר מי זה היה. נכון?

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

כן, רובינשטיין.

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

רובינשטיין, הוא הוסיף כמה מלים. אם השופטים היו מביעים את דעתם אז, היה סיפור אחר לגמרי. לצערי לא עשו את זה אז, ולכן נכנסה הפרטה.

חברת "נטלי" נבחרה במכרז הזה, וכידוע לכם, אני לא מתערב במכרזים, אני לא יושב במכרזים. היה מקצועי, גם האגודה לבריאות הציבור ניסתה להיכנס למכרז, פסלו אותה על הסף, על הרף אפילו, שלא נכנסה. אז נשארו כמה מתמודדים, ונבחרה "נטלי".

צריך לדעת: א' – השירות בבתי-הספר זה לא שירות רגיל מה שאנחנו רגילים אצל אחיות; ב' – יש מחסור גדול באחיות, במיוחד בדרום. יש מחסור. וגם חברת "נטלי" – אני רוצה לציין שני דברים שהם עשו, תוכנית חדשה. עשינו כל מיני חידושים, ואחד מהם – אנחנו מעודכנים יום-יום במחשב ואנחנו יודעים איפה, באיזה מקומות עושים. ואני רוצה להגיד לחברי כנסת של המגזר הערבי, גם שם יש חיסונים ויש אחיות. יש מקומות שיש בעיה. אני אגלה לכם שני דברים: א' – ביקשתי להתחבר במחשב אישי בחדרי, על-יד השולחן שלי, ל"נטלי", און-ליין, לדעת מה התקדם היום מאתמול – איפה היו, איפה לא. אני מבקש נתונים איפה בכלל לא ביקרו. גם את זה עשיתי, ואני עוקב אחריהם.

ב' – הודעתי להם, ואני מקיים את זה כבר, שכל יום רביעי יהיו אצלי מנהלי החברה, ואני רוצה לבדוק ביחד אתם ועם האנשים של המשרד שלי בדיוק מה קורה. היום חידשתי שהם חייבים להביא דוח יומי לראש השירות אצלי, פרופ' איתמר גרוטו; יום-יום לבוא בכתב, לראות בדיוק מה השינויים מאתמול להיום ולראות איזה עדכונים. יש מקומות שהם עדיין לא היו, והם כבר נכנסו. ג' – נתנו להם לוח זמנים עד סוף השנה מה צריך לגמור.

אני אגיד לכם כמה דברים.

 

אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):

- - - כדי לעמוד ביעדים האלה?

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

שמה?

 

אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):

האחיות עכשיו יצטרכו לעבוד עוד יותר מהר?

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

האחיות לא, אבל הוא צריך להוסיף כמה מאות אחיות, והוא מוסיף, גם אם הוא צריך לשלם יותר כסף – מה שחשוב בהתחלה. בהחלט כן, ובמיוחד בדרום, שיש בעיה. עכשיו, קודם כול, "נטלי" זכתה עד סוף השנה, ואי-אפשר, עד סוף השנה. הרי אם אנחנו מדברים על מכרז חדש – בשנה הבאה, אם מכרז. שאני אגיד לכם שאני מרוצה אם יהיה מכרז חדש? לא. מצד שני, כדי שזה יבוא חזרה, צריך מאות תקנים, ואין לי, אחד לא, והאוצר עומד כמו קיר ברזל ולא נותן לי תקנים על זה. הוא לא רוצה. מה שהופרט – הופרט, הוא לא ייתן לי חזרה תקנים. היו תקנים. אני לא יודע מה עשו אתם בזמנו, איזה הסכמים עשו אתם – העבירו את זה חזרה למשרד, לדברים אחרים כנראה, אני לא יודע בדיוק, כנראה בהסכמים. אני מניח שלא עשו את זה בחינם, קיבלו כל מיני דברים, ועכשיו כדי להחזיר את המצב לקדמותו צריך מאות תקנים. אין לי אחד. אחד אין לי.

ולכן, שאני אשקר לכם ואגיד לכם שאני רואה מצב שנבטל את ההפרטה ונעביר את זה לשירות המדינה, לעובדי המדינה? לא נראה לי. אגב, אני חייב להגיד לכם שבעקבות הכתבה בכלי התקשורת בשבועיים האחרונים הנושא של הוסטלים לניצולי שואה, שגם שם האגודה לבריאות הציבור ניהלה, ביטלנו את ה – אבל מה? אבל מה? הלוואי. בממשלה היו שרים בהחלט בעד להחזיר את זה לשירות המדינה, ואני אשמח, ואני לא יודע מה אני אגיד לכם – שיצליחו בזה. אבל לצערי, אני לא רואה מצב שהאוצר – כדי לעשות את הדברים האלה צריך תקנים; תקן לכל רופא, לכל אחות אני צריך תקן חדש. אין לי, אחד לא. לא שיש לי מאות, לא שיש לי עשרות – אחד אין לי.

ולכן, מה שניתן לעשות כרגע – אנחנו במשרד נבדוק, נעקוב אחר הקצב של החיסונים. עשינו להם הרבה הקלות כדי שיוכלו לעמוד בקצב, אבל במכרז הקודם לא היו מי-יודע-מה הרבה הצעות; היו רק קצת, לא הרבה.

 

אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):

מה צריך לקרות כדי שהאוצר יעמיד תקנים? איזה קטסטרופה צריכה ליפול על הילדים שלנו מבחינה בריאותית כדי שהאוצר סוף-סוף יבין - - -

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

רעידת אדמה, לצערי.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

- - - דמוקרטי.

 

היו"ר רוחמה אברהם-בלילא:

להביא למצב שבו עוצרים איזו העברה תקציבית שהיא מאוד חשובה לאוצר ומביאים עוד כסף לתקנה הזאת, או מוסיפים תקנים. יש הרבה מאוד דרכים. את חברת קואליציה, את יודעת, יש לכם הרבה מאוד אפשרויות.

 

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

רבותי, אני לא באתי לכאן להתפלמס.

 

אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):

בטח - - -

...

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

לא, לא. אני אומר, משרד האוצר לדורותיו – אני אומר את זה נקודתי, לא ממשלות ולא – במשרד האוצר יש שיטה של הפרטה, והשיטה של ההפרטה לא נכונה, וזה לא עוזר. אני יכול להגיד לכם כמי שכבר ישב בצד השני של המטבע, בצד השני של – לא רק בבית-המחוקקים, גם בממשלה, אני לא רואה איזה מצב. אבל מה? היות שאני לא במצב לשקר ולהגיד לכם: הולכים לחזור לשיטה הקודמת – לא רואה את זה. ולכן, מה שקורה כרגע, מה שאני צריך לעשות זה לעקוב שלפחות השירות – יקבלו את השירות ויעשו את בדיקות הגדילה, את בדיקות העיניים והשמיעה, לתת את החיסונים, כיתה א', ב', ח' – את כל הדברים האלה אנחנו צריכים לעשות. אני עוקב אחרי זה אישית, וגם היתה לי ישיבה היום בצהריים. היום יום רביעי, ובשבוע הבא הזמנתי אותם כבר ליום רביעי. מחר בבוקר הם יצטרכו לתת דוח על מה שעשו היום, מחרתיים – על מה שעשו אתמול, כל יום, וכל יום רביעי יסכמו אתי, כי הם קיבלו מאתנו, מהמנכ"ל, לוח זמנים בדיוק כמה הם חייבים לספק.

הם כרגע במצב לא טוב – רק 35%–40%, וזה לא טוב. עד 15 באפריל הם צריכים לגמור עד 60% – אל תתפסו אותי בתאריך, אבל זה בערך משהו כזה – ואחר כך לגמור את השאר. הם צריכים לעמוד בלוח זמנים ואנחנו עוקבים אחרי זה. אמרתי להם שאני מוכן להקל עליהם בכל מיני דברים שביקשו, ועשיתי את זה, אבל חייבים לעמוד בהספק. תודה רבה.