המאבק נגד הפרטת הקרקעות נמשך

6 במאי, 2011

המאבק נגד הפרטת הקרקעות נמשך בתוך כתלי בית המשפט, באמצעות עתירה לבג"צ שהגישו גופים רבים, ובראשם דרור ישראל ותנועות הנוער הכחולות. גם שלי חתומה על העתירה, ומי שמנהל את המאבק המשפטי הוא עו"ד גלעד ברנע, שהוביל (וניצח) את המאבק נגד הפרטת בתי הכלא. כאן מובאת הודעת המדינה מהשבוע בתשובה לבקשה שלנו להוציא צו ביניים נגד מכירת אדמות מדינה לבעלי הון. זו הודעה שעולים ממנה לחץ והתרסה כלפי בית המשפט (בעיקר סעיפים 13 ו-14).
 

> הודעת המדינה