כוונת האוצר לערער על פסיקת בימ"ש שקבע כי תעריפי האשפוז הסיעודי אינם מאפשרים לתת לקשיש טיפול נאות – גסות לב, אכזריות, והתעקשות מבישה להמשיך ולהתאכזר לקשישים

11 ביולי, 2011

הודעה לעיתונות

חה"כ שלי יחימוביץ בועדת הכספים: כוונת האוצר לערער על פסיקת בימ"ש שקבע כי תעריפי האשפוז הסיעודי אינם מאפשרים לתת לקשיש טיפול נאות – גסות לב, אכזריות, והתעקשות מבישה להמשיך ולהתאכזר לקשישים. על הכנסת להופיע בבית המשפט באמצעות היועץ המשפטי שלה ולהציג עמדה מנוגדת לממשלה, אף שזהו צעד חריג

הדיון התקיים ביוזמת חברי הכנסת יחימוביץ', יצחק ועקנין, ופאינה קירשנבאום. יחימוביץ' הזכירה כי כבר לפני שלוש שנים, כשיצא המכרז, התריעו חברי הכנסת כי התעריפים, כ-300 ש"ח ליום אשפוז, לא יאפשרו בפועל טיפול בקשישים, והם עומדים על חצי מהתעריף הנדרש. "אז סירב האוצר לשתף אותנו באופן שבו הביאו לתחשיב הבלתי אפשרי, לא חשפו את הנוסחה כאילו מדובר בסודות האטום", אמרה יחימוביץ'.


"לפני כמה שבועות קבע ביהמ"ש, לשמחתנו, כי צדקנו – וכי התעריפים לא מאפשרים לטפל בקשיש בתנאים מינימליים השומרים על גופו ועל כבודו. יש כאן בוועדה הסכמה מוחלטת על כך שהתעריפים כפי שנקבעו פוגעים בכבוד האדם, מהווים מעשה נבלה. והנה, לא יבשה הדיו מעל החלטת ביהמ"ש, והאוצר כבר מתכוון לערער עליה. זו גסות לב, אובדן ערכים מוחלט. האוצר פשוט מתעקש על 'זכותו' להמשיך לטפל בקשישים באופן כל כך מביש, כל כך לא נאות. זה אובדן ערכים מוחלט."


יחימוביץ' ברכה את יו"ר הועדה גפני על טיוטת המכתב שהכין, ובו הודעה של הועדה כי היא מתנגדת לחלוטין לעמדת הממשלה. יחימוביץ' הציעה גם להופיע ככנסת בבית המשפט, נגד הממשלה, באמצעות היועץ המשפטי של הכנסת אייל יינון, אף שמדובר בצעד יוצא דופן.