עבר בקריאה טרומית: פיצוי של 15,000 ₪ לעובד שלא יקבל הודעה כתובה על תנאי עבודתו

20 ביולי, 2011

הודעה לעיתונות


עפ"י הצעת החוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים כץ ומרינה סולודקין - אם לא תנתן הודעה ותהיה מחלוקת על תנאי העבודה - נטל ההוכחה על התנאים שסוכמו יהיה על המעסיק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של שלי יחימוביץ' (העבודה), חיים כץ (ליכוד) ומרינה סולודקין (קדימה) הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), הקובעת כי מעסיק שלא יעביר לידי העובד בתוך חודש מיום תחילת העבודה מסמך המפרט מראש את תנאי העסקתו, יצטרך לשלם פיצוי של 15,000 ₪. הפיצוי יכול להגיע ל-30,000 ₪ לעובד במידה והמעסיק הפר את החוק כלפי ארבעה עובדים בתקופה של 30 חודשים.

אולם השינוי היותר משמעותי וחדשני בחוק הוא הפיכת נטל ההוכחה. אם העובד יתבע את המעסיק בכל הנוגע לתפקיד העובד, דרגתו, שכר או התנאים הסוציאליים, והמעסיק לא יוכיח כי מסר הודעה לעובד, חובת ההוכחה לעניין גובה התשלום השנוי במחלוקת תהיה על המעסיק. הפיכת נטל ההוכחה תביא לכך שלמעסיק עצמו יהיה עניין למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו, כנדרש על פי חוק.

חברי הכנסת יחימוביץ', כץ וסולודקין אומרים: "מאז שנחקק חוק הודעה לעובד, שיעור הפרתו בהתאם לממצאי משרד התמ"ת הינו 92% בקרב מעסיקים ונכון להיום הוא נותר בבחינת אות מתה בספר החוקים.
החוק מעגן חובה חשובה, הכרחית ליחסי עבודה תקינים, למסור הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו במהלך החודש שלאחר תחילת העבודה, כדי שהעסקתו לא תהיה מעורפלת ולשני הצדדים, מעסיק ועובד, יהיה ברור מה מצופה מהעובד, מה יהיה שכרו ובאלו תנאים יועסק. לצערנו, בתי הדין לעבודה נמנעו לקבוע כי הפרת החובה גוררת סנקציה אזרחית.
בשעה שהיקף האכיפה הפלילית נמוך והאכיפה מתבצעת לכל היותר על ידי קנסות נמוכים, רמת הציות לחוק נמוכה ביותר, והעובדים נותרים בלא כל סנקציה אזרחית נגד מעסיקים אשר הפרו את החוק. למעט כמה עשרות מקרים שבהם הוטלו על מעסיקים קנסות נמוכים, מאות אלפי עובדים אם לא מיליונים של עובדים בישראל אינם זוכים לקבל הודעה בדבר תנאי העבודה שלהם, והעסקתם מעורפלת ולא ודאית. החוק פורש עליהם מטריית הגנה טובה יותר."

הצעת החוק נכתבה בשיתוף קו לעובד והפורום לאכיפת זכויות עובדים.