שלי לרוה"מ בדיון מיוחד של ועדת הכספים: "הקפא מיד את הרפורמה במס שמיטיבה עם העשירים"

15 באוגוסט, 2011

הודעה לעיתונות

בלשכת רה"מ התקיימה ישיבת ועדת הכספים עם ראש הממשלה. ח"כ יחימוביץ': "נוצר כאן לראשונה ויכוח עמוק, אידיאולוגי על השקפת עולם כלכלית. זו הקפיטליסטית שלך מול השקפת העולם הסוציאל דמוקרטית שאני מייצגת ולכן אין סיכוי מעשי לכך שתוכל להיענות לתביעות המחאה שהן במהותן סוציאל דמוקרטיות. בכל זאת אני קוראת לך לבצע מהלך שגם נגיד בנק ישראל בטוח בנחיצותו והוא הקפאת הרפורמה במס אשר מיטיבה עם העשירים ומקטינה את הכנסות המדינה ומנגד הרחבת בסיס התקציב כדי להחזיר למדינה את אחריותה".

יחימוביץ אף ביקשה מראש הממשלה להלאים לאלתר את הטיפול בניצולי שואה פגועי נפש המופקר לדבריה כעת בידי חברה פרטית ורה"מ שיסע את דבריה ואמר כי בכוונתו אכן לעשות זאת. כמו כן ביקשה יחימוביץ' מרה"מ להחזיר למדינה את שירותי בריאות התלמיד ולהפסיק הפעלתן באופן מופרט ולהתערב לאלתר במשבר החמור במפעלים פרי הגליל ועוף העמק המשמשים מטה לחמם של תושבים עניים בצפון.