מימון עליית שכר המינימום בקרב עובדי הסיעוד

17 באוגוסט, 2011

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה

הרווחה

 

 

בעקבות העלאת שכר המינימום במשק, עלה, ובצדק, גם שכרם של עובדי הסיעוד. לאחרונה הגיעו אלי פניות רבות בנושא ממשפחות המטופלות בקשישים סיעודיים. עליית שכרם של עובדי הסיעוד נופלת על משפחות אלה.

 

רצוני לשאול:

 

1. האם בכוונת הביטוח הלאומי לעדכן את הגמלה המשולמת לקשישים הסיעודיים בהתאם לעליית שכר המינימום?

 

2. במידה ולא, כיצד בכוונת הביטוח הלאומי לסייע לקשישים הסיעודיים או למשפחותיהם המתקשים לעמוד בעליית התשלום?

 

תשובת שר הרווחה, ח"כ משה כחלון, מיום ה- 05/10/11.