שלי לנתניהו: הבטחתך המפורשת להחזרת האחריות לטיפול בניצולי שואה פגועי נפש מקבלנים למדינה - אינה מתממשת - והאוצר מודיע כי ממילא ימותו בקרוב

22 באוגוסט, 2011

לכבוד

ראש הממשלה ושר הבריאות, חה"כ בנימין נתניהו


הנדון: הבטחתך המפורשת להחזרת האחריות לטיפול בניצולי שואה פגועי נפש מקבלנים למדינה – אינה מתממשת - האוצר מודיע כי ממילא ימותו בקרוב


אדוני ראש הממשלה,
ביום ג' השבוע, 16 באוגוסט, בעת ישיבת ועדת הכספים במשרד רה"מ, העליתי באוזניך, בין היתר, את הצורך בהלאמתם הדחופה של שלושה הוסטלים לניצולי שואה פגועי נפש. אתה השבת מיד כי העניין מטופל ויבוצע.

תשובתך עולה בקנה אחד עם הודעתך בנושא בישיבת הממשלה ביום 27.2.2011 , שם הצהרת מפורשות ואמרת כי יש שירותים שאסור להפריט, וכי הטיפול בניצולי השואה הוא אחד מהם. באותה ישיבה אף הורית לסגן שר הבריאות לבחון את דרך הפעולה המיטבית.
דווקא כיוון שהינך חסיד של הפרטות, אני מעריכה את גישתך ואת נכונותך להכיר בכך כי לא כל חיינו כאן יכולים להיות מופרטים.
ואולם בין שתי הצהרותיך ובין המציאות אין דבר וחצי דבר, והטיפול בניצולי השואה פגועי הנפש עדיין מופקד, למרבה הבושה, בידי חברה פרטית. יתירה מזה, מתברר כי בין כוונותיך ובין עמדת האוצר אין דבר וחצי דבר.

בכתבה שפורסמה בדמרקר ביום ב' השבוע, 15 באוגוסט, מצוטטת תגובת האוצר בעניין ההוסטלים: "... מדובר בפרויקט שהוקם לטווח זמן מוגבל והופעל על ידי עובדים זמניים. לכן, אם העובדים ייקלטו כעובדי מדינה הם צפויים להישאר חסרי תעסוקה תוך כמה שנים".
זוהי תגובה בלתי נתפסת, שמשמעה כי מכיוון שניצולי השואה פגועי הנפש ממילא ימותו בקרוב, אין צורך להתאמץ עבורם ובוודאי שכל מי שמטפל בהם הוא ממילא עובד זמני בשל מותם הקרב. זוהי תגובה שיש עמה קלון וחרפה, לא פחות.
מדובר בהוסטלים הפועלים בבאר יעקב, בשער מנשה ובלב השרון. כל עובדיהם, מעובדי כוחות העזר ועד לרופאים ולמנהלים, הם עובדי קבלן כוח אדם של "האגודה לבריאות הציבור".
הכיצד יתכן שבמדינת ישראל, הטיפול באודים מוצלים אלה, קורבנות השואה, יופקר לכוחות השוק, ויופקד בידי מי שבראש מעייניו אינטרסים כספיים. הכיצד יתכן כי מי שמטפל בניצולים יהיה עלה נידף ברוח שניתן לפטרו בכל יום. דמויות קבועות ומסורות הן חלק מרכזי ביכולת הטיפול בניצולים אלה.
בבקרות חוזרות ונשנות מוצא משרד הבריאות ממצאים מזעזעים על אופיו ואיכותו של הטיפול המוענק בידי "האגודה לבריאות הציבור" לניצולי שואה חסרי ישע אלה. מדובר, בעיקר, על ניהול לקוי ועל טיפול רשלני וחסר כל כבוד לניצולים.
חשוב לציין כי עובדים אלה הם פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, אחיות, עובדי מנהל ומשק ומקצועות נוספים, והם עושים עבודתם במסירות ובמיומנות נצברת זה שנים, אך מועסקים בתנאי ניצול ובתת תקצוב.

צורם מאוד היעדר הקשר בין התחייבויותיך המבורכות ובין המציאות בשטח.
ביום 14.3.2011 קיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות יו"ר הועדה חה"כ חיים כץ, ישיבה בנושא הזנחת המטופלים בהוסטלים לניצולי שואה. סגן שר הבריאות, חה"כ הרב יעקב ליצמן, חזר על אמירתך בישיבת הממשלה על כך שיש לבטל את הפרטת ההוסטלים, אך אמר כי אין לו יכולת לממש את הנחייתך בגלל מחסור בתקנים. בפנייתי הקודמת אליך, אליך מיום 05.04.11 ביקשתי כי תטיל את כל כובד משקלך על מנת שמשרד האוצר יקצה למשרד הבריאות את התקנים הרצויים ואמירתך הברורה לא תגווע.
לצערי, גיליתי כי לא רק שלא הוקצו התקנים הדרושים על מנת להעביר את השירות לידי המדינה אלא שבניגוד להבטחתך משרד הבריאות פירסם בתחילת החודש, בלית ברירה ומשום שלא הוקצו תקנים - מכרז חדש להפעלת ההוסטלים בידי קבלן. בשבוע שעבר כבר התקיימו סיורי קבלנים להערכת "הסחורה" בכל שלושת ההוסטלים.
אדוני ראש הממשלה, אני שבה וקוראת לך לעשות צדק וחסד עם ניצולי שואה מוכי טראומות אלה, על מנת שיוכלו לחיות את שארית ימיהם בכבוד שהם ראויים לו. זהו לא רק כבודם, אלא גם כבודנו כמדינה.

 

בברכה,

חברת הכנסת
שלי יחימוביץ'


העתקים:
סגן שר הבריאות, חה"כ הרב יעקב ליצמן
מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו 

--

> המכתב המקורי