שלי לנתניהו: הבטחתך המפורשת להחזרת האחריות לטיפול בניצולי שואה פגועי נפש מקבלנים למדינה – אינה מתממשת - האוצר מודיע כי ממילא ימותו בקרוב

22 באוגוסט, 2011

יחימוביץ' במכתב לנתניהו:

הבטחתך המפורשת להחזרת האחריות לטיפול בניצולי שואה פגועי נפש מקבלנים למדינה – אינה מתממשת - האוצר מודיע כי ממילא ימותו בקרוב

זו פנייתה השלישית של יחימוביץ' לרה"מ בתביעה להלאים את הטיפול בניצולי שואה פגועי נפש ולהעביר הטיפול בהם לאחריות המדינה. נתניהו הבטיח – אך בפועל התקיימו השבוע בהוסטלים סיורי חברות פרטיות לקראת מכרז חדש

במכתבה, שנשלח בסוף השבוע שעבר, מציינת יחימוביץ' כי גם בעת ישיבתה של ועדת הכספים במשרד רה"מ, העלתה בוזניו את הצורך בהלאמתם הדחופה של שלושה הוסטלים לניצולי שואה פגועי נפש, וכי נתניהו השיב לה מיד כי העניין מטופל ויבוצע. היא מציינת כי כבר בפברואר השנה התחייב רה"מ כי יעשה זאת, אך בפועל "בין שתי הצהרותיך ובין המציאות אין דבר וחצי דבר, והטיפול בניצולי השואה פגועי הנפש עדיין מופקד, למרבה הבושה, בידי חברה פרטית. יתירה מזה, מתברר כי בין כוונותיך ובין עמדת האוצר אין דבר וחצי דבר. בכתבה שפורסמה בדמרקר ביום ב' השבוע, 15 באוגוסט, מצוטטת תגובת האוצר בעניין ההוסטלים: '... מדובר בפרויקט שהוקם לטווח זמן מוגבל והופעל על ידי עובדים זמניים. לכן, אם העובדים ייקלטו כעובדי מדינה הם צפויים להישאר חסרי תעסוקה תוך כמה שנים'."

יחימוביץ' מציינת כי זוהי תגובה בלתי נתפסת, שמשמעה כי מכיוון שניצולי השואה פגועי הנפש ממילא ימותו בקרוב, אין צורך להתאמץ עבורם ובוודאי שכל מי שמטפל בהם הוא ממילא עובד זמני בשל מותם הקרב. "זוהי תגובה שיש עמה קלון וחרפה, לא פחות."

יצויין כי בביקורות של משרד הבריאות נתגלו ממצאים מזעזעים באשר לאופן הטיפול בקשישים. "צורם מאוד היעדר הקשר בין התחייבויותיך המבורכות ובין המציאות בשטח.", כותבת יחימוביץ', ומציינת כי לא רק שלא הוקצו התקנים הדרושים על מנת להעביר את השירות לידי המדינה "אלא שבניגוד להבטחתך משרד הבריאות פירסם בתחילת החודש, בלית ברירה ומשום שלא הוקצו תקנים - מכרז חדש להפעלת ההוסטלים בידי קבלן. השבוע כבר התקיימו סיורי קבלנים להערכת 'הסחורה' בכל שלושת ההוסטלים.

"אדוני ראש הממשלה, אני שבה וקוראת לך לעשות צדק וחסד עם ניצולי שואה מוכי טראומות אלה, על מנת שיוכלו לחיות את שארית ימיהם בכבוד שהם ראויים לו. זהו לא רק כבודם, אלא גם כבודנו כמדינה."

> למכתב המלא