ניצחון יחימוביץ במוסד לבירור עתירות : 1300 סטודנטים וחיילים יוכלו להצביע סמוך לאוניברסיטאות ולבסיס

19 בספטמבר, 2011

1300 חיילים וסטודנטים לא יצטרכו לנסוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות שלהם ויכולים להצביע לפרמיריז לרשות העבודה בקלפי סמוכה למקום שבו הם לומדים או משרתים. זאת אחרי שאמש קיבל המוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה ברשותו של עו"ד אמנון זיכרוני את עתירתה של ח"כ שלי יחימוביץ.
עוד קבע המוסד לבירור עתירות כי עד יום שני בשעה 14:00 בצהריים יהיה אפשר להמשיך ולבצע שינויי כתובות כדי לאפשר למירב המצביעים להגיע אל הקלפיות .

יום לאחר הסיבוב הראשון בפריימריז לראשות העבודה התכנסה ועדת הבחירות לדון בנושאים שונים. את הבקשה לאפשר שינוי כתובת למען נוחיות המצביעים, העלה דווקא נציגו של עמיר פרץ בוועדה, עו"ד יוסי כץ. נציגה של ח"כ שלי יחימוביץ לא הביע התנגדות לבקשה. ועדת הבחירות סיכמה כי הדבר אפשרי.

ואולם מקץ 48 שעות אחרי שבספר המפקד כבר הוקלדו השינויים , הוא הופץ באינטרנט, והודעות נשלחו למי ששינו את מקום הקלפי, התברר כי מטעם מטה יחימוביץ שונו 1000 כתובות ואילו מטעם מטה פרץ שונו 300 כתובות. החל מרגע זה הופעלו לחצים כבדים על ועדת הבחירות לבטל רטרואקטיבית את ההחלטה שניתנה שבוע קודם.

לאחר דיון סוער בועדת הבחירות פסקה השופטת שרה פירש כי כל השינויים יבוטלו אך יתאפשר להגישם מחדש עד יום שני בשעה 14:00, חתומים כל אחד בחתימת ידו של המבקש.

באי כוחה שלי יחמוביץ, עו"ד ינור ברטנטל, עו"ד עמיחי וינברגר ועו"ד דקל דוד עוזר, הגישו מטעם יחימוביץ עתירה למוסד לבירור עתירות להחזיר את ההחלטה הקודמת על כנה, כדי לאפשר לסטודנטים או לחיילים לממש את זכותם להצביע בקלות ובלי בירוקרטיה נוספת. במקום נכחו גם באי כוחו של עמיר פרץ, עו"ד אורי אוהד ועו"ד יוסי כץ אשר הציגו עמדה הפוכה. בתום הדיון קבע יו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד אמנון זיכרוני כי ההחלטה הראשונית נשארת של כנה ושינויי מיקום הקלפי תקפים. עוד קבע זיכרוני כי גם החלטה של השופטת בדבר האפשרות להמשיך ולשנות כתובות עד יום שני בשעה 14:00 - תקפה, ולפיכך רשאים חברי המפלגה להמשיך ולהגיש בקשות לשינוי כתובות גם היום.