יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ': מדוח הממונה על השכר עולה תמונה קשה על ניצול ועושק עובדים במגזר הציבורי

10 באוקטובר, 2011

הדוח אינו כולל כלל את העובדים המועסקים אצל "נותני שירותים" שהם עובדי הקבלן העניים והמרודים ביותר שהמדינה מעסיקה בהיקף נרחב באמצעות קבלנים * 36% נזקקים להשלמת הכנסה * משרד האוצר טרח השנה במיוחד להבליט את שכרם של כמה רופאים ולכונתם שיאני השכר במגזר הציבורי, אך שכח לציין את שכרם של רופאים אחרים אשר אינו עולה על 7591 ש"ח.


 
שלי: "דוח הממונה על השכר אשר כוונתו להצביע על משכורות גבוהות לכאורה בשירות הציבורי, מסתיר בתוכו דווקא עדויות קשות על ניצול שיטתי ועל תנאי עבודה בלתי נסבלים במגזר הציבורי. שוב נוצרת מראית עין מסולפת כאילו המגזר הציבורי משופע בעובדים המשתכרים שכר גבוה, שעה שבפועל הרוב המכריע הם עובדים המתקשים לכלכל את משפחותיהם בכבוד".
 
יצוין כי על הממונה על השכר לפרט כעת בדו"ח גם את שיאני השכר הנמוך, זאת בעקבות "חוק הרחבת הדיווח על השכר" שחוקקה יחימוביץ' ואשר נכנס לתוקפו לפני שנתיים.
מהדו"ח עולה בין היתר כי שליש מהעובדים, כ-100,000 מועסקים בחלקיות משרה בגופים הציבוריים. 42% משתכרים פחות מהשכר הממוצע במשק (דוח 18א, עמ' 39). בשירות המדינה 36% מהעובדים מקבלים השלמה לשכר מינימום (דו"ח 10, עמ' 12).
משרד האוצר טרח השנה במיוחד להבליט את שכרם של כמה רופאים ולכונתם שיאני השכר במגזר הציבורי, אך שכח לציין את שכרם של רופאים אחרים אשר אינו עולה על 7591 ₪. (דו"ח 10, עמ' 7).
 
מחצית מכלל 98,733 עובדי ההוראה, הועסקו בחלקיות משרה. כשליש מהם קיבלו שכר נמוך מהשכר הממוצע במשק, 11.6% נזקקו להשלמה לשכר מינימום (דו"ח 10, עמ' 14). כמחצית מהעובדים הסוציאלים בשירות המדינה מרוויחים כ-7000 ₪, וכמוהם גם כ-50% מהפסיכולוגים המועסקים בשירות המדינה.
 
יצויין כי חישוב זה מטעה וגבוה מן המציאות, שכן הוא משקלל בתוכו באופן פיקטיבי גם את המוני העובדים המועסקים בעל כורחם בחלקיות משרה, ומשערך את שכרם לצורך חישובי הממוצע והחציון כאילו עבדו במשרה מלאה.
 
עוד יצוין כי הדוח אמנם מדווח כחוק על 8,398 עובדים המועסקים באמצעות קבלני כ"א (דו"ח 2, עמ' 17), אך אינו מדווח כלל על כמות עצומה של עובדים המועסקים אצל "נותני שירותים" שהם קבלני כ"א לכל דבר, אשר שינו את שמם לנותני שירותים כדי שחוקים החלים על חברות כח אדם לא יחולו עליהם. על פי ההערכות כ-20% מהעובדים בשירות המדינה הם עובדי קבלן של עובדי שירותים ואין להם כל ביטוי בדו"ח. מצבם של אלה חמור פי כמה משל העובדים המועסקים ישירות בשירות המדינה.
 
שלי: "יוצא איפוא שעל העניים ועל החלשים ביותר בשירות המדינה איננו יודעים וגם לא רוצים לדעת, שכן אז נצטרך להתבונן היישר בעיניהם ולהתמודד עם עוניים המרוד חרף היותם אנשים העובדים עבודה קשה במיוחד. בעצם העסקתה בדרך זאת ובהתעלמה מהעסקתם תורמת המדינה תרומה חמורה להעמקת העוני בקרב העובדים העניים.".