שלי על מתן שכר של 1,450 ש"ח לשעה לעו"ד רם כספי בבוררות המדינה מול כיל שבשליטת משפחת עופר: "התרפסות החשב הכללי מזכירה את התרפסות המדינה בפני בעלי ההון שאותם הוא מייצג"

14 בנובמבר, 2011

שלי על כך שעו"ד רם כספי (אבי שיטת השקשוקה) יקבל שכר של 1,450 ש' לשעה בבוררות המדינה מול כיל שבשליטת משפ' עופר, ושהבוררות תימשך כשנה: " התרפסות של החשב הכללי באוצר בפני עו"ד רם כספי, מזכירה את התרפסות המדינה בפני בעלי ההון שאותם הוא מייצג, בעיקר בכל הקשור להפרטת משאבי טבע. האוצר צריך להטיל וטו על הליך הבוררות עד שהבורר כספי יואיל להסתפק בשכר המקובל, או להמשיך בהליך משפטי להעלאת דמי התמלוגים שכימיקלים לישראל משלמת למדינה."