שלי במכתב ליועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון: תוכנית ויסקונסין בדלת האחורית

19 בדצמבר, 2011

‏סימוכין: 00769311
‏ירושלים,‏ כ"ג בכסלו, התשע"ב
‏19 דצמבר 2011

לכבוד
היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון

 

הנדון: תוכנית ויסקונסין בדלת האחורית


איל שלום,
כידוע לך הסירה הכנסת מסדר יומה בהליך פרלמנטרי ארוך ויסודי את תוכנית "אורות לתעסוקה" (ויסקונסין), אשר היתה פרק בחוק ההסדרים 2011-2012, כעת מתברר שהממשלה מצאה דרך לעקוף את הליך החקיקה ולהתעלם מהחלטת הכנסת.
בימים אלה נפתחים 22 מרכזי תעסוקה, אשר הפעלתם הועברה לידי הג'וינט. אין מדובר אפילו ב"מטצ'ינג" שכן המדינה תשקיע 105 מלש"ח בפרויקט לשלוש שנים ואילו הג'וינט מצידו ייתן 5.5 מלש"ח. מדובר בפרויקט עוקף שירות התעסוקה וה"שירותים" שינתנו במרכזים הם ברוח ויסקונסין לכל דבר ועניין כשהאישים המרכזיים בפרויקט החדש הם מי שהועסקו בויסקונסין.
אני פונה אליך בבקשה לבדוק אם אכן, כפי שאני סבורה, נפלו פגמים קשים בהחלטת הממשלה, ונוצר מסלול בלתי לגיטימי ליישום החלטות שהכנסת הצביעה נגדן באופן מפורש וגורף.
אני מצרפת לעיונך את הצעות המחליטים שאושרו בממשלה ביום 13.02.2011 וביום 21.03.2010.
בברכה,


יו"ר מפלגת העבודה
ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתקים:
יו"ר הכנסת, חה"כ ראובן ריבלין
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חה"כ חיים כץ
חברי הכנסת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות

 


מצורפים:
תכנית רב-שנתית לפיתוח להעצמת ביישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנת 2014-2011
החלטה מס. 2861 של הממשלה מיום 13.02.2011 - סעיף 9
http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/02/des2861.htm

תכנית חומש לפיתוח כלכלי של ישובים במגזר המיעוטים
החלטה מס. 1539 של הממשלה מיום .21.03.2010 - סעיף 25
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2010/03/des1539.htm