שלי על פיטוריו של הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס-נשואה, שלמה מעוז, בשל התבטאויותיו: "שוללת רבים מדבריו, אך פיטוריו הם מעשה פחדני הפוגע בחופש הביטוי"

12 בינואר, 2012

יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', אומרת כי פיטוריו של הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס-נשואה, שלמה מעוזף בשל התבטאויותיו, הם שגיאה ופגיעה בחופש הביטוי. "דבריו של מעוז בוטים ואיני מסכימה עם רבים מהם, ואף שוללת לחלוטין את התייחסותו להתיישבות העובדת ולמחאה החברתית. אולם חלק מהדברים שאמר הם ניתוח כלכלי וסוציולוגי לגיטימי, גם אם נאמרו בשפה בוטה וקיצונית. מעוז נגע בעצב חשוף וכואב של החברה הישראלית, אשר יש רתיעה וחשש תמידיים מלעסוק בו. אפשר לחלוק עליו, לתקוף אותו או לגנות אותו – אולם פיטוריו הם מעשה פחדני, סתימת פיות, ופגיעה בחופש הדיון וחופש הביטוי".