שאילתה ישירה - תשלומי ביטוח לאומי ליוצאים לפנסיה מוקדמת

13 בינואר, 2012

שאילתה ישירה

 

1590. תשלומי ביטוח לאומי ליוצאים לפנסיה מוקדמת


חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה הרווחה
ביום כ"ג בטבת תשע"ב (18 בינואר 2012):

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 העלה את גיל הפרישה בהדרגה לגברים מגיל 65 לגיל 67, ולנשים מגיל 60 לגיל 64. בעקבות השינוי, נוצרה באופן רטרואקטיבי ובדיעבד תקופת ביניים שבין גיל הפרישה הישן לבין גיל הפרישה החדש, לגבי אלו שפרשו לפנסיה מוקדמת עוד קודם לכניסתו של השינוי בחוק לתוקף. בתקופת הביניים נותר הגמלאי ללא כל הכנסה שהיא. המעביד ו/או קרן הפנסיה הופטרו מלשלם לו את גמלתו מחד, ואילו הביטוח הלאומי הופטר מלשלם לו את קצבת הזקנה ולפטור אותו מתשלומי הביטוח הלאומי השוטפים מאידך.
בכנסת ה- 16 עברה בקריאה טרומית הצעת חוק שמספרה פ/2488 של ח"כ פואד בן אליעזר, לביטול גיל הפרישה למי שפרש לפני 1.1.2004. על מנת להביא ליישום מהיר של נוסח הצעת החוק, החל מו"מ בין לשכת התיאום של הארגונים החברתיים ומשרד האוצר, שבסופו נחתם הסכם בתאריך ה- 5 בינואר 2004. הוסכם שהממשלה, באמצעות קרן הגמלאות המרכזית, תממן את תקופת הביניים בו הגמלאי נותר ללא הכנסה.
בהסכם לא נאמר דבר אודות הפטור מתשלומי הביטוח הלאומי. בפועל נוצר מצב בו מוכרים הפורשים הרלוונטיים כגמלאים, אך בשונה מגמלאים אחרים ממשיכים לשלם בתקופה זו את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות המלא. משמעות הדבר היא שלגמלאי מנוכות כמה מאות שקלים בחודש.


רצוני לשאול:

1. האם יש כוונה לשנות את המדיניות כך שיקבלו הגמלאים הרלוונטיים את מלוא זכויותיהם כגמלאים?

2. האם ישנה כוונה להחזיר כספים רטרואקטיבית למי ששילם את דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות?