משרד הבריאות והחשבת הכללית באוצר נענו לפנייה של שלי והודיעו כי הם מבטלים את המכרז המקוון לשירותי שמירה ואבטחה למשרד הבריאות

1 בפברואר, 2012

משרד הבריאות והחשבת הכללית באתר נענו לפנייתה של יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ' והודיעו כי הם מבטלים את המכרז המקוון לשירותי שמירה ואבטחה למשרד הבריאות, במתונת של מכירה פומבית שיועד למחר. יחימוביץ' בירכה על ההחלטה ואמרה כי "לו היה המכרז מתקיים במתכונת המקוונת היתה בכך הידרדרות קשה נוספת ביחס לכבוד האדם העובד וחירותו, בבני אדם אי אפשר לסחור באינטרנט במכירה פומבית כפי שעושים במכרזים לציוד משרדי" למכתב המלא ששלי שלחה אתמול היכנסו ל

http://www.shelly.org.il/node/6303