שלי במקום השלישי ברשימת המחוקקים הפעילים מתחילת הקדנציה: 26 חוקים שלה נכנסו לספר החוקים מאז תחילת הקנדציה

19 במרץ, 2012