תשובת סגן שר הבריאות ליצמן לשאילתה של שלי על הפרטת שירותי בריאות הנפש

2 במאי, 2012

הישיבה השלוש-מאות-ארבעים-ואחת של הכנסת השמונה-עשרה

יום רביעי, י' באייר התשע"ב (02 במאי 2012)

ירושלים, הכנסת, שעה 11:01

413. בריאות-הנפש

 

שלי יחימוביץ (העבודה):
אדוני סגן שר הבריאות, השבוע, אתמול, אישר הקבינט הכלכלי את הפרטתם של שירותי בריאות-הנפש. זה נעשה בצו-ממשלתי.

ברצוני לשאול:

מדוע היא נעשית מאחורי גבה של הכנסת, והאם ניתן מענה לסכנות לשלומם של פגועי-הנפש שטמונות ברפורמה?

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת יחימוביץ, אני אסביר אולי בהרחבה אחר כך בעל-פה, אבל קודם כול אני אקריא את התשובה הפורמלית.

מתוך רצון לשפר את איכות הטיפול הרפואי, להשלים את כוונת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוכנה הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (בריאות הנפש), התשנ"ז-2007, שפורסמה בהצעת החוק התשס"ז עמוד 872, שעדיין מונחת למעלה מארבע שנים לאחר פרסומה בפני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, וזאת במשך שתי קדנציות של כנסת ישראל.

במשך שנות הדיונים בהצעה חלו בה שינויים שונים, חלקם בהסכמה, וההערכה היתה שהדיונים בהצעה לא הובילו בקצב ריאלי להשלמת התהליך.

משפחות חולי הנפש וחולי הנפש מבקשים לעמוד על זכויותיהם לממש את זכאותם. זו אוכלוסייה הזקוקה לסיוע ולהגנה, ולמרות מאבקם העיקש לאישור הרפורמה הנושא לא הוסדר.

משרד הבריאות, בהכירו את החשיבות המקצועית של הרפורמה, רואה עצמו כאחראי לאוכלוסייה זו, ושם לו למטרה לקדם הרפורמה.

כבר בהחלטת הממשלה 568 משנת 2006 נקבע בסעיף 7 כי – אני אומר ציטוט – "אין כאמור בהחלטה זו כדי למנוע משר הבריאות ושר האוצר להגיש לאישור הממשלה צו כאמור בסעיף 69(א) לחוק ביטוח בריאות, בעניינים הכלולים בתזכיר החוק האמור בסעיף 2, חרף הכללתם בהצעת החוק".

לאור אי קידומה של הצעת החוק בכנסת, מוצע לבצע את העברת האחריות לפי צו, בהתאם לסמכות שבסעיף 69(א) לחוק.

עוד נציין כי ארגון "בזכות" וארגוני הנכים הגישו בג"ץ נגד המשרד, מדוע אנו לא מממשים את האפשרות להעברת הרפורמה בצו, דבר הפוגע בחולי הנפש ובמשפחותיהם.

על כן הוגש לאישור הממשלה צו להעברת שירותים בתחום בריאות הנפש מהתוספת השלישית לתוספת השנייה. השירותים המועברים הם שירותי אשפוז פסיכיאטרי, וכן שירותים אמבולטוריים, מרפאתיים, בתחום בריאות הנפש המנויים בתוספת השלישית, והם מועברים כפי שהם, ובנוסח המופיע כיום בתוספת השלישית.

על מנת להבטיח פריסה נאותה של שירותי מרפאות בריאות הנפש בידי קופות החולים במועד כניסתו לתוקף של הצו, בכוונת משרד הבריאות והאוצר להגדיל באופן הדרגתי את תשתית השירות המרפאתי בקופות.

עד למועד כניסתו לתוקף של הצו ימשיך משרד הבריאות לשאת באחריות הביטוחית לשירות זה, ועל כן הרחבת הפריסה המרפאתית של קופות החולים תתבצע בדרך של רכש שירותים בידי המשרד.

העברה זו איננה הפרטת שירותים אלא העברת האחריות לקופות החולים כפי שקיים לגבי הרפואה הגופנית.

העברה זו מבטיחה את הרצף הטיפולי של הטיפול בחולי נפש תוך הגדלה תקציבית משמעותית בהיקף של מעל 300 מיליון שקל לשנה להרחבת הטיפול האמבולטורי.

אין לנו כל ספק כי רפורמה זו משפרת בצורה ניכרת את הטיפול והשירות בחולי הנפש והנזקקים לשירותים אלו.

זו התשובה, מה שהכינו לי.

אבל אני רוצה להרחיב. 

שלי יחימוביץ (העבודה):

אדוני סגן השר, לא בכדי הרפורמה עוכבה. היא עוכבה כיוון שחברי ואני עיכבנו אותה באופן פעיל, כיוון שחששנו שהיא תחמיר מאוד את מצבם של פגועי הנפש, ולא תיטיב איתם. מה גם שהיא תוקצבה מלכתחילה בתת תקצוב, כך שהיה ברור שההפרטה שלה תהיה בחסר, בחסר מבחינת היכולת לטפל בפגועי הנפש.

מערך שירותי בריאות הנפש הוא גוף בעל אתוס טיפולי ושיקומי עם זיקה ישירה לקהילה. לא מדובר בתור בקופת חולים, שמתקשרים למוקדן שקובע לך תור, אלא בטיפול הרבה יותר בסיסי ויסודי, שהוא חלק מהטיפול בקהילה. זה שונה בתכלית מטיפול דרך קופות החולים שבפועל הן חברות ביטוח היום, חברות ביטוח שמעוניינות למקסם רווחים ולהוציא את המינימום האפשרי.

איך תבטיח שאיכות הטיפול לא תיפגע? שלא תהיה העדפה של טיפול תרופתי ופסיכיאטרי על פני פסיכותרפיה, פשוט כי זה יותר זול? שלא תהיה הגבלה של מכסת טיפולים למי שיזדקק לכך?

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

אני אגולל את ההיסטוריה. חברת הכנסת יחימוביץ, את עדה שהייתי נגד. ועוד איך. נכון?

שלי יחימוביץ (העבודה):

נכון. דברים שרואים מכאן לא רואים משם.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

רגע. בא בן-אדם, ואני מיוזמתי מעלה את זה. זאת אומרת שאני לא מפחד להגיד את זה, ואני רוצה להסביר את עצמי גם כן, שהציבור צריך להבין. גם היום, ואני אומר את זה לפני הכנסת, אני יודע שצריך לעשות כל מיני תיקונים. אבל מה שקרה בינתיים, ביקרתי בהרבה ביקורי פתע במוסדות, ובאחד מהם ביחד עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ, וראינו את הזוועה איך הם מתוחזקים. למה זה קרה? כי זה בדיוק מה שאתה אמרת, חבר הכנסת מולה. 17 שנה אנחנו מחכים, מהבריאות הממלכתית בכלל, ואומרים: עוד שנה אנחנו נעשה את זה. כל שר בא וסוחב ואומר: לא משקיע כלום, כי עוד שנה אנחנו הולכים כרגע לשפר ולהשקיע, אז מה עכשיו לעשות? נמצא שכל השנים לא השקיעו כלום בבריאות הנפש, לא בביטוח ולא במתקנים, והכול מוזנח והכול לא טוב והשירות נורא ואיום.

כשנכנסתי לתפקידי, ביקשתי לראות מה קורה שם, והבנתי רק דבר אחד. למה זה באמת עומד? למה לא מתקדמת שום רפורמה? כי כל שר בא, יש לו אג'נדה משלו, יש לו את סוג ההצעות, התיקונים שלו, אז בינתיים הוא פוסל את הקודם, הוא מתחיל לגלגל דבר חדש, לוקח שנתיים, שלוש, עד שהוא מגיע. מה קורה בסוף? בסוף קורה שהוא מכין דבר אחד, הולכים לבחירות – הנה, עובדה, בימים האלו יש בחירות – ואחרי שיש בחירות אז פתאום לא עובר כלום. בקדנציה הבאה בא שר חדש, הוא מתחיל דבר חדש, הוא אומר: זה לא טוב. אחרי שנה או שנה וחצי יש עוד שר חדש, תחלופה של שרי בריאות – התחלפו, חבל על הזמן מה שקרה בשנים. 17 שנה לא קרה כלום. כלום לא התקדם. הכול מוזנח. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, היית אתי ביחד וראית את הדברים. אני לא צריך להסביר את זה יותר.

מה קרה בינתיים? בינתיים מישהו הגיש בג"ץ, הארגונים הגישו בג"ץ, ובג"ץ שאל את משרד הבריאות: למה אתה לא הולך דרך צו? הוא שואל אותי למה אני לא הולך דרך צו, ואתם שואלים אותי נגד הבג"ץ, שבג"ץ שואל אותי למה אני לא הולך עם צו, ואתם שואלים אותי למה לא הלכתי עם הכנסת. ואף-על-פי-כן העברתי קריאה ראשונה בכנסת הנוכחית, לפני שנה וחצי, את חוק בריאות הנפש. עבר בוועדת העבודה והרווחה. שנה וחצי אני אומר להם: רבותי, זה עומד, זה לא מתקדם כלום. אם אני לא אקבל תשובה, אני אצטרך לעשות משהו, כי אני לא יכול להשאיר את המצב הנוכחי. ולכן פעלתי כפי שפעלתי, דרך צו. זה מעוכב בוועדת העבודה והרווחה.

שני דברים. אם יש מספיק תקציב, אני יכול לחיות עם התקציב הזה, על אף שבהחלט כסגן שר הבריאות שאחראי על המשרד אני רוצה תקציב נוסף. בי"ת, יש דבר שלא אמרו כאן.

היו"ר ראובן ריבלין:

תקציב נוסף, מדובר על 400 מיליון?

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

עוד 100 מיליון.

היו"ר ראובן ריבלין:

עוד 100 מיליון.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

310 יש לנו היום.

היו"ר ראובן ריבלין:

צריך עוד 100 מיליון?

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

כן. עוד 100 מיליון. אבל שר האוצר אתמול, בחתימה בקבינט שאישר את זה, הפתיע אותי לטובה. שר האוצר בא אתמול, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, והוא הודיע לי אתמול שהוא נותן 50 מיליון שקל לשיפוץ ולפיתוח בבתי-חולים. דבר עצום.
אתמול הוא הודיע לי את זה – בקבינט הוא הודיע את זה לפני אישור – 50 מיליון שקל רק לפיתוח לשיפוצים של בתי חולים פסיכיאטריים, רק לזה. לכן, זו בשורה. בהחלט יש כאן בשורה.

אני רוצה להגיד שמקומות רחוקים היום לא זכו לקבל שום שירות. קופת חולים נמצאת בכל מקום. בתי חולים במשרד הבריאות – לא בכל מקום יש בית חולים פסיכיאטרי שמטפל. לכן יש מקומות שבהחלט לא הגיע שירות – במקומות רחוקים בפריפריה. אני חושב שאסור להמשיך את זה. אני חושב שאסור לתת שיהיה מצב שבפריפריה מי שצריך טיפול בבריאות הנפש לא יקבל את הטיפול.

היו"ר ראובן ריבלין:

האם חברת הכנסת יחימוביץ וחבר הכנסת חנין - -

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

--ומולה.

היו"ר ראובן ריבלין:

מולה לא. אבל אני שואל שאלה שהם שאלו ומולה לא התייחס אליה. האם הצווים שמוצעים על-ידי השר - -

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

- - שאושרו.

היו"ר ראובן ריבלין:

- - הם מחויבים אישור ועדה?

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

לא.

היו"ר ראובן ריבלין:

לא. לא מחויבים אישור ועדה?

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

זה אישור ממשלתי. לא.

היו"ר ראובן ריבלין:

בלי אישור הכנסת.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

בלי אישור הכנסת.

היו"ר ראובן ריבלין:

אז תתקן את החוק.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

רבותי, אני אומר: הדרך - - -

היו"ר ראובן ריבלין:

בג"ץ מורה לו על-פי עתירה שמוגשת על-ידי האזרחים שאתה- - -

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

ארגונים.

היו"ר ראובן ריבלין:

ארגונים ואזרחים וכל - - -

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

שאלו אותי – השאלה בבג"ץ היתה: למה משרד הבריאות – אגב זה היה לפני שנכנסתי לתפקיד – לא הולך לצו. משרד הבריאות טען שזה מתעכב בכנסת.

לכן, רבותי, אני רוצה להוסיף עוד שני דברים: אל"ף, אני שלם עם זה, על אף שאני חולק במפורש, וכל הסתייגות שהיתה לי בוועדת הכספים – יש לי, ואם בעזרת השם בקדנציה הבאה אני אהיה שר הבריאות, סגן שר הבריאות, יהיה מה לתקן.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

מה שאני רוצה להגיד: צריך תוספת לתקציב. נקבל תוספת. אתמול כבר קיבלנו משהו על החשבון בהפתעה – עוד 50 מיליון שקל, מה שלא סיכמנו, על פיתוח. הוא הודיע את זה בעת – ואני שמח, ואני מעריך את שר האוצר. אני חושב שהוא שר אוצר חברתי אפילו. עובדה שהוא הבין את זה בלי שאני – פעם דיברו על זה אבל אתמול זה לא היה על השולחן.

רבותי, תחולת הצו היא בעוד 2.5-3 שנים. זאת אומרת, אנחנו נותנים זמן להיערך, אנחנו נותנים זמן שאנחנו נקפיד שבכל פריפריה, בכל מקום נידח, יהיה סניף של קופת חולים שמטפל בבריאות הנפש ויהיה שירות לכולם. אני בטוח שכל זה ישפר את בריאות הנפש, על אף, חברת הכנסת יחימוביץ, ואני אומר לך את זה כי את עבדת אתי נגד הדבר הזה ואני מדגיש את זה – אבל ראיתי שאין ברירה. לפי המצב, השירות מידרדר והולך כל יום. מה שראיתי זה זוועה. לכן, בהחלט, הסכמתי, ואני עומד על זה שאין מנוס אלא צריך לתקן את זה. אני בטוח שגם אתם תגיעו למסקנה שצדקתי. תודה רבה.