שלי במכתב לחברת החשמל ולרשות החשמל: "חשפו לציבור את ההסכמים לרכישת גז טבעי משותפות 'תמר'"

11 ביוני, 2012

 ‏סימוכין:00397012

‏ירושלים,‏ כ"א בסיון, התשע"ב

‏11 יוני 2012

לכבוד

עו"ד אורית פרקש-הכהן, יו"ר הרשות לשירותים ציבוריים – החשמל

יפתח רון-טל, יו"ר חברת חשמל לישראל

 

הנדון: חשיפה לציבור של הסכמי הגז בין שותפות תמר לחח"י וליח"פים

 

ביום 21.5.2012 הודיעה רשות החשמל על שימוע ציבורי בעניין ההסכמים לרכישת גז טבעי משותפות "תמר", שהוגשו לאישורה על ידי חברת החשמל ויצרנים פרטיים. מדובר בסוגיה חברתית וכלכלית מן המעלה הראשונה, שכן הסכמים אלו משפיעים ישירות על מחיר החשמל לציבור בישראל בשני העשורים הקרובים, ואולי אף למעלה מכך.

אולם ההסכמים עצמם, נושא השימוע, לא פורסמו, כך שהציבור לא יכול להגיב עליהם. איני רואה כל סיבה מדוע לא יפורסמו ההסכמים לציבור כאשר מדובר בעסקה בה קונה חברת החשמל - שהיא כזכור חברה ממשלתית בבעלות אזרחי ישראל - גז טבעי בשם ועבור הציבור.

שנית, מנתונים שונים שהגיעו לידי עולה כי מחיר הגז הנקוב בהסכמים הוא מחיר מופקע, אשר אינו משקף את עלות הפקתו אלא את העובדה כי שותפות "תמר", שהיא מונופול מובהק בתחום זה, מנצלת באופן ציני את מצב החרום במשק החשמל לטובת הגדלת רווחיה.

מאחר ורשות החשמל מחויבת על פי חוק לפעול בראש ובראשונה לטובת הציבור, ראוי שתערוך בדיקה יסודית בעניין, בשקיפות מלאה לציבור ותוך בחינת מכלול הנתונים. כל זאת, בטרם תאשר את ההסכם האמור.

באשר לעסקות לרכישת גז על ידי יצרני חשמל פרטיים הנדונות אף הן במסגרת זו, מכיוון שחברת החשמל מחויבת לרכוש מהם את עודפי החשמל, הרי שחובת השקיפות ברכישת הגז וחשיפת עסקותיהם לציבור חלה עליהם באופן דומה לחברת החשמל. במיוחד בכדי למנוע מצב של סבסוד צולב, בו יסבסדו משקי הבית את מחיר החשמל למגזר התעשייה.

סוגיה כה מהותית זקוקה לעיון רחב ומעמיק, כאשר מלוא הנתונים גלויים ופרושים בפני הציבור, אף אם הדבר יביא לעיכוב של שבועות ספורים באישור ההסכם (אשר אינו מעכב את פיתוח השדה בפועל) - שכן הדבר עשוי לחסוך לציבור מיליארדי שקלים בעשור הקרוב. אני קוראת לכם שלא לאשר את ההסכמים מבלי שהובאו במלואם לידיעת הציבור וניתנה לכל הגורמים הנוגעים בדבר האפשרות להגיב עליהם.

בכוונתי להביא את הנושא לדיון חוזר ומקיף בכנסת, לאחר פרסום המסמכים האמורים לציבור.

 

בברכה,

 

ראש האופוזיציה

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

העתקים:

שר האוצר, חה"כ יובל שטייניץ

שר התשתיות, חה"כ עוזי לנדאו

הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דויד גילה

 

 

לתשובת חברת החשמל

לתשובת רשות החשמל