יחימוביץ' לרשות החשמל: "חשפו בפני הציבור את ההסכמים לרכישת גז משותפות 'תמר'"

12 ביוני, 2012

 

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', פנתה אתמול לרשות החשמל בדרישה לחשוף את ההסכמים לרכישת גז טבעי משותפות "תמר", נוכח השפעתם הישירה על מחיר החשמל לציבור בשני העשורים הקרובים ואף למעלה מכך. יחימוביץ' אמרה כי לציבור הזכות להיות מעורב בעסקה שבה חברת החשמל, חברה ממשלתית שנמצאת בבעלות אזרחי ישראל עומדת לקנות גז טבעי בשמו ועבורו.

 יחימוביץ' במכתבה: "מנתונים שונים שהגיעו לידי עולה כי מחיר הגז הנקוב בהסכמים הוא מחיר מופקע, אשר אינו משקף את עלות הפקתו אלא את העובדה כי שותפות 'תמר', שהיא מונופול מובהק בתחום זה, מנצלת באופן ציני את מצב החרום במשק החשמל לטובת הגדלת רווחיה.

מאחר ורשות החשמל מחויבת על פי חוק לפעול בראש ובראשונה לטובת הציבור, ראוי שתערוך בדיקה יסודית בעניין, בשקיפות מלאה לציבור ותוך בחינת מכלול הנתונים. כל זאת, בטרם תאשר את ההסכם האמור.

באשר לעסקות לרכישת גז על ידי יצרני חשמל פרטיים הנדונות אף הן במסגרת זו, מכיוון שחברת החשמל מחויבת לרכוש מהם את עודפי החשמל, הרי שחובת השקיפות ברכישת הגז וחשיפת עסקותיהם לציבור חלה עליהם באופן דומה לחברת החשמל. במיוחד בכדי למנוע מצב של סבסוד צולב, בו יסבסדו משקי הבית את מחיר החשמל למגזר התעשייה.

סוגיה כה מהותית זקוקה לעיון רחב ומעמיק, כאשר מלוא הנתונים גלויים ופרושים בפני הציבור, אף אם הדבר יביא לעיכוב של שבועות ספורים באישור ההסכם (אשר אינו מעכב את פיתוח השדה בפועל) - שכן הדבר עשוי לחסוך לציבור מיליארדי שקלים בעשור הקרוב. אני קוראת לכם שלא לאשר את ההסכמים מבלי שהובאו במלואם לידיעת הציבור וניתנה לכל הגורמים הנוגעים בדבר האפשרות להגיב עליהם.

בכוונתי להביא את הנושא לדיון חוזר ומקיף בכנסת, לאחר פרסום המסמכים האמורים לציבור".

למכתב המלא: http://www.shelly.org.il/node/6809

 

פורסם ב'כלכליסט', ליאור גוטמן.

TheMarker

 

 

לתשובת חברת החשמל

לתשובת רשות החשמל