שלי בטור אישי בגל"צ על השריפה בכרמל: "האוצר בכלל ושטייניץ באופן אישי, בהשראתו של ראש הממשלה נתניהו, פעל בדיוק לפי הנוהג המגונה שנועד לאנוס גופי מדינה לעבור תהליך של הפרטה ורפורמות"

21 ביוני, 2012
האזינו:

שלי בטור אישי ביומן הבוקר של גל"צ: "...האוצר בכלל ושטייניץ באופן אישי, בהשראתו של ראש הממשלה נתניהו, פעל בדיוק לפי הנוהג המגונה שנועד לאנוס גופי מדינה לעבור תהליך של הפרטה ורפורמות- ייבוש, קיצוץ, הקפאת תקנים, דרדור, גסיסת הגוף, הוצאת דיבתו רעה, כל זה מתוך הכרה מוחלטת שהגוף מתפורר ושהוא לא מתפקד ושימוש מכוון ומחושב בלחץ כדי להביא לרפורמה. הפעם המשחק הזה הרחיק לכת, למרבה הצער והכאב, והיה למשחק בחיי אדם"