שלי יחימוביץ' ברכה את הכבאים על הפעולה המהירה ומצילת החיים היום בשריפה וקראה לממשלה לתקצב את שירותי הכבאות כראוי

26 ביוני, 2012

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', ברכה את הכבאים על הפעולה המהירה ומצילת החיים היום בשריפה, ואמרה כי הכבאים הוכיחו שעל אף מצבם הקשה הם מצליחים לעמוד במשימתם החשובה בצורה מעוררת כבוד ולהציל חיי אדם.

יחימוביץ קראה לממשלה לפעול מיידית על פי דו"ח המבקר, לתקצב כראוי את שירותי הכיבוי, ולאפשר לכבאים לעשות את מה שהם מיטיבים לעשות: להציל חיי אדם, ולא להתחנן בפני האוצר על גורלם של שרותי הכיבוי.

יחימוביץ אמרה כי היא מצפה מהממשלה לדון מחר בועדת הפנים של הכנסת בהצ"ח שירותי הכבאות בצורה הגונה, מכבדת ואפקטיבית ולא לבזבז זמן מיותר, שכן אירועי היום שבים ומוכיחים שתפקיד הממשלה לאפשר לכבאים את הכלים, והם כבר יודעים לבצע את העבודה.