ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ': "ירידת השכר הממוצע במשק מעידה על המשך הפגיעה האנושה בחוט השדרה של המדינה: מעמד הביניים"

5 ביולי, 2012

ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ': ירידת השכר הממוצע במשק מעידה על המשך הפגיעה האנושה בחוט השדרה של המדינה: מעמד הביניים. מעמד זה, שכירים ועצמאים כאחד, נושא על גבו את שגשוגה הכלכלי, התרבותי והביטחוני של המדינה, והוא ממשיך לספוג מהלומות מממשלת נתניהו. בעוד הביטחון התעסוקתי, השכר והעתיד הפנסיוני שלו הולכים ונשחקים, צפויה לו אחרי שנתניהו יעביר את התקציב - מהלומה נוספת בדמות תביעה לממן מכיסו חינוך ובריאות אחרי שאלה יקוצצו. נתניהו ומופז גם יחד יודעים היטב כי משבר חוק טל יסתיים בפשרה ובכניעה של קדימה, ומייד אחר כך יתפנו שניהם לבישול תקציב פוגעני.

 

פורסם:

כלכליסט