יחימוביץ' בועדת חוקה על הצעת חוק נאמן להגבלת שכר בכירים: "הצעת חוק חיוורת, נטולת תוכן ונטולת שיניים, אפשר להשליך אותה ישר לפח"

16 ביולי, 2012

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', בדיון הראשון בועדת חוקה על הצעת חוק נאמן להגבלת שכר בכירים:
"הצעת חוק חיוורת, נטולת תוכן ונטולת שיניים, אפשר להשליך אותה ישר לפח"

ועדת חוקה חוק ומשפט קיימה היום דיון ראשון בתיקון מס' 20 לחוק החברות, המבטא את מסקנות ועדת נאמן להגבלת שכר בכירים. הועדה הוקמה, כזכור, על ידי רה"מ, נתניהו, אחרי שהצעתם של ח"כ שלי יחימוביץ' ושל ח"כ חיים כץ לקבוע כי שכר הבכיר בחברה לא יעלה על פי 50 מהשכר הנמוך זכתה לתמיכה גורפת בועדת שרים לחקיקה, ורה"מ ביקש למנוע הצבעה בעניין.

יחימוביץ' אמרה:
"זו הצעת חוק חיוורת ונטולת תוכן, ובמקום להשחית עליה ימים של דיונים אפשר להשליך אותה ישר לפח. הפרק המתיימר להיות חמור "אמות מידה שחובה להתייחס אליהן בקביעת מדיניות תגמול" הוא המגוחך ביותר, משום שהוא מתחזה לחקיקה המחייבת את הדירקטוריון "להתייחס" לביצועי המנכ"ל וליחס בין שכרו ובין שכר העובדים האחרים בחברה, אבל לא נאמר במלה על איזה פער מדובר, מה משמעות המלים "חובה להתייחס" ואף מלה על מה יקרה אם הדירקטוריון לא יתייחס. כלומר אפס משמעות מעשית ואפס סנקציות".

יחימוביץ' אמרה כי הועדה גררה את מסקנותיה כמעט שנתיים, ובסופו של יום הצעת החוק שיצאה תחת ידה לא משקפת אפילו את עמדותיהם המתונות ביותר של הכלכלנים ואנשי המשק שהופיעו בפניה, אשר גרסו הגבלה משמעותית הרבה יותר. היא תקפה את דבריו של אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כי הגבלת שכר בכירים דווקא תגדיל פערי שכר כי תשאיר יותר כסף בידי בעל השליטה.

יחימוביץ' אמרה כי זה טיעון מגוחך ומטופש, וכי ברור שבעל השליטה משתמש בתגמול נדיב כדי לגרום למנכ"ל לקבל החלטות שאינן טובות לתאגיד אך טובות לבעל השליטה. "אם בחרתם לתקן את פערי השכר בישראל דרך העברת כסף של בעלי השליטה לקבוצה זעירה של מנכ"לים, המושגים שלכם על הקטנת פערים מעוותים", אמרה.

יחימוביץ' אמרה כי גם הטיעון על היעדר יכולת לקבוע כלי אחד להגבלת שכרם של כל הבכירים הוא חסר שחר, וכי כלכלנים הציגו לפני ועדת נאמן הצעות פשוטות ומתונות כמו למשל הטלת מדרגת מס נוספת על כל שכר שהוא מעל 100 אלף שקלים בחודש, שהיא הצעה פרוגרסיבית וגמישה ומתאימה לכל סוג שכר.

 

פורסם:

TheMarker

כלכליסט