יחימוביץ' על קיצוץ 700 מיליון הש"ח שמתכנן רה"מ ביום ראשון: "שימוש חוזר במדיניות הכושלת של קיצוץ בשירותים חיוניים כדי לתקן את ההרס שנגרם בגלל אותה מדיניות קיצוצים ממש"

16 ביולי, 2012

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ': "קיצוץ 700 מיליון הש"ח שמתכנן רה"מ נתניהו כבר ביום א' הוא מסוכן, והוא שימוש חוזר במדיניות הכושלת של קיצוץ בשירותים חיוניים כדי לתקן את ההרס שנגרם בגלל אותה מדיניות קיצוצים ממש. זה אבסורד שאחרי דוח המבקר על אסון הכרמל, שקבע כי האוצר כשל ונושא באחריות לאסון הכרמל משום שייבש את מערך הכבאות, נתניהו מחליט להקריב שירותים חברתיים אחרים כדי לשקם את המערך שקרס. בפעם הבאה, באותו כשל מעגלי, כאשר יתרחש אסון בתחום הבריאות, הרווחה או בטחון הפנים בגלל הקיצוץ ביום א' – מן הסתם הוא ישוב ויקצץ כדי לכבות את השריפה הבאה.