זקן, האוזר ושריג במכתב ליחימוביץ': רוטציה בין רואי החשבון של הבנקים; הגבלת נתח השוק של רו"ח בסקטורים מסוימים והקמת גוף פיקוח על עבודתם

22 ביולי, 2012

זקן, האוזר ושריג במכתב ליחימוביץ': רוטציה בין רואי החשבון של הבנקים; הגבלת נתח השוק של רו"ח בסקטורים מסוימים והקמת גוף פיקוח על עבודתם

יחימוביץ': "מברכת, פעולה נמרצת ומיידית של שלושת הרגולטורים נחוצה כמו אוויר לנשימה. בשל ההאטה הצפויה בפעילות הגופים הפיננסיים, אשר עלולה לפגוע קשות בכספי החוסכים. בכוונתי להמשיך ולעקוב אחר יישום צעדים אלו".

בחודש אפריל האחרון פנתה יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ' למפקח על הבנקים, דודו זקן, ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרופ' עודד שריג, ולממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דייויד גילה, בקריאה לטפל בריכוזיות ראיית החשבון בבנקים ובתאגידים פיננסיים.
פנייתה של יחימוביץ' באה בעקבות הערת קרן המטבע העולמית על כך שבאופן תמוה, רואה חשבון אחד (סומך חייקין) מבצע ביקורת חשבונאית כמעט על כל הבנקים בישראל ועל מרבית נוטלי האשראי במגזר העסקי. קרן המטבע המליצה למפקח על הבנקים לטפל בכך מיידית, ולהתיר את המונופול. בפנייתה ביקשה יחימוביץ' להרחיב את הטיפול בנושא לכלל הגופים הפיננסיים המנהלים כספי ציבור, וכל זאת בדומה לחובת הרוטציה של רואי חשבון בחברות ממשלתיות. "ריכוזיות הביקורת בגופים אלה, ועמה גם ריכוז המידע על עסקים ועל עסקות בידי מעטים היא מתכון ודאי לכשל שוק, והיא אף עלולה להביא - במישרין או בעקיפין - לתיאום פעולות בין תאגידים פיננסיים" כתבה יחימוביץ' בפנייתה.

לאחר דיונים ארוכים השיבו זקן, שריג והאוזר בחמישי האחרון במכתב מפורט ליחימוביץ' והודיעו שהם בוחנים את הצעדים הבאים: הסדרת רוטציה בין משרדי רואי חשבון המבקרים את פעילותם של הגופים בענף הפיננסים, ובכלל זה בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח; הגבלת נתח השוק של משרדי רואי החשבון הפועלים בסקטורים מסוימים; הקמת גוף פיקוח על עבודת רואי החשבון שמבקרים תאגידים ציבוריים (בדומה ל- PCAOB); הבהרת והחמרת כללי אי התלות ותקני הביקורת החלים על רואי החשבון המבקרים את הגופים הפיננסים.

יחימוביץ' מסרה בתגובה כי היא מברכת על המהלך הצפוי: "לצד העברת חוק הריכוזיות בכנסת, שהוא ממילא חוק חלש וחסר שיניים, פעולה נמרצת ומיידית של שלושת הרגולטורים נחוצה כמו אוויר לנשימה. כעת זה קריטי מאי פעם, בשל ההאטה הצפויה בפעילות הגופים הפיננסיים, אשר עלולה לפגוע קשות בכספי החוסכים. לכך יש להוסיף תופעות תמוהות של מתן אשראי, כאשר אותו רו"ח מבקר בו זמנית גם את מקבל האשראי וגם את הגוף הפיננסי המעניק אותו. אני מברכת על כך שהרגולטורים הבינו שהמצב הנוכחי הוא כשל שוק מסוכן שאין להמשיך בו, ובכוונתי להמשיך ולעקוב אחר יישום צעדים אלו".

 

 

למכתב המקורי של שלי יחימוביץ'

למכתב התשובה של המפקח על הבנקים, המפקח על שוק ההון והרשות לניירות ערך

 

פרסומים:

גלובס

כלכליסט

TheMarker