המועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית, המושל מיט רומני, יפגש מחר עם יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', בירושלים

28 ביולי, 2012

המועמד לנשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הרפובליקאית, המושל מיט רומני, יפגש מחר, יום א', עם יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ'. הפגישה תהיה במסגרת ביקורו של המועמד רומני בישראל. בפגישה ישתתף גם יו"ר סיעת העבודה ח"כ יצחק הרצוג.

מארגני הביקור ביקשו לקיים הפגישה כדי להחליף דעות ולשמוע את עמדת יחימוביץ' ומפלגת העבודה בנושאים המרכזיים שעל סדר היום. בפגישה ידונו בסוגיות מדיניות ובטחוניות ובענייני חברה וכלכלה.