שלי קוראת לוועדת השרים לחקיקה להצביע נגד מחיקת חובות החברות הגדולות במשק: "שמיטת חובות רטרואקטיבית לחברות המבוססות ביותר ממשיכה לשדר לציבור כי מי שמשלם את ארוחות החינם שאכלו מעטים הוא הציבור הרחב והפשוט"

5 באוגוסט, 2012

יו"ר מפלגת העבודה קוראת לוועדת השרים לחקיקה להצביע הבוקר נגד הוראת השעה המוחקת את חובותיהן של החברות הגדולות במשק למס הכנסה. "תוכנית נתניהו לחלוקת מתנה מיליארדים לחברות העשירות ביותר, במקום לגבות מס אמת על מה שמכונה בטעות הרווחים הכלואים, פוגעת קשות במשק. היא גורעת מקופת המדינה סכומי עתק, היא אינה שוויונית ומפלה קשות בעלי חברות רגילים לעומת קומץ חברות עשירות נבחרות, והיא אינה חוקתית משום שהיא מוחקת רטרואקטיבית חובות שהחברות חייבות על פי חוק.

על מס הכנסה לגבות לאלתר את מלוא המס על כל תזוזה של רווח שנעשתה מחברות אלה, לחברות אמהות, בנות או לרכישת נכסים -  משום שעל פי חוק הדבר מוגדר כדיבידנד לכל דבר. שמיטת חובות רטרואקטיבית לחברות המבוססות ביותר ממשיכה לשדר לציבור כי מי שמשלם את ארוחות החינם שאכלו מעטים הוא הציבור הרחב והפשוט ולא מי ששייך לרצועת השומן השבעה של החברה הישראלית.