שאילתה - הפרשות סוציאליות לעובדים זרים

21 באוגוסט, 2012

 

כ"ח בשבט תשע"ב

21 בפברואר 2012

שאילתה

 

 

  הפרשות סוציאליות לעובדים זרים

 

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה התעשיה, המסחר והתעסוקה

 

 

בשנת 2008 ניתנה סמכות לשר התמ"ת בהסכמת שר האוצר ובהיוועצות עם שר הפנים להתקין תקנות להפרשות סוציאליות לעובדים זרים. הכספים ינוהלו בקרן מרכזית  שתקום. 5 שנים שהתקנות לא הותקנו והקרן לא הוקמה. כתוצאה מכך לא מופרשות הפרשות סוציאליות לעובדים הזרים.

 

רצוני לשאול:

 

1. מתי בכוונת המשרד להפסיק עוול זה?

 

לתשובת שר הפנים