שלי לרדיו חיפה על פרשת תיק המניות של נתניהו: "הלהיטות הזאת לשחק בעצמו במו ידי במניות שלו פשוט בלתי מתקבלת על הדעת מבחינה מוסרית"

28 באוגוסט, 2012
האזינו:

שלי בריאיון לגדי נס, 'מדליקים אש' ברדיו חיפה:

"זה לא שהכסף שלו מונח עכשיו וכל חסכונותיו עלי אדמות מונחים מתחת לבלטות בשטרות ומאבדים מערכם. לא, הם מנוהלים כמו שצריך בידי חברת השקעות, בנאמנות עיוורת, כפי שנדרש, כפי שמתחייב על פי חוק מנבחרי ציבור. והלהיטות הזאת לשחק בעצמו במו ידי במניות שלו עד כדי כך שהוא הולך למבקר המדינה ומבקש היתר מיוחד לשחק במניות של עצמו, היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת מבחינה מוסרית. ובשביל לגנות את זה לא צריך להגיע עד איראן. אני לא חושבת שיש קשר לסוגיה האיראנית. אני מקווה על כל פנים."